Kebair dokuzdur: En büyüğü Allah'a ... hadisinin tamamı

  Kebair dokuzdur: En büyüğü Allah'a ... hadisinin tamamı

Hadis Metni: Kebair dokuzdur: En büyüğü Allah'a şirk koşmak, na-hak yere insan öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, iffetli kimseye zina isnadında bulunmak, cepheden kaçmak, ana babaya isyan, sizin dirinizin ve ölünüzün kıblesi olan Beytül Harama konan yasakları ayak altına almaktır.

Ravi: Hz. Ubeyd İbni Umayr (r.a.)

Kaynak: Ramuz el e-hadis, 228. sayfa, 7. hadis

Etiketler: Kebair dokuzdur,en büyüğü,Allaha şirk,koşmak na-hak,yere insan,öldürmek faiz,yemek yetim,malı yemek,iffetli kimseye,zina isnadında,bulunmak cepheden,kaçmak ana,babaya isyan,sizin dirinizin,ölünüzün kıblesi,olan Beytül,Harama konan,yasakları ayak,altına almaktır,