Kadir gecesi, yirmiyedi veya yirmidokuzuncu ... hadisinin tamamı

  Kadir gecesi, yirmiyedi veya yirmidokuzuncu ... hadisinin tamamı

Hadis Metni: Kadir gecesi, yirmiyedi veya yirmidokuzuncu gecedir. O gece arzda melaike, taş adedinden çok olur.

Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

Kaynak: Ramuz el e-hadis, 368. sayfa, 3. hadis

Etiketler: Kadir gecesi,yirmiyedi veya,yirmidokuzuncu gecedir,O gece,arzda melaike,taş adedinden,çok olur,