Bir kimse, bir gün veya ... ile başlayan hadis

  Bir kimse, bir gün veya ... ile başlayan hadis

Hadis Metni: Bir kimse, bir gün veya günün bir kısmında veya bir saat Allah yolunda hasta olsa, bütün günahları mağfiret olur ve kendisine her biri yüz bin dirhem bedelinde yüz bin köle azad etmiş sevabı verilir.

Ravi: Bir kimseden

Kaynak: Ramuz el e-hadis, 444. sayfa, 8. hadis

Etiketler: bir kimse,Bir gün,veya günün,bir kısmında,veya bir,saat Allah,yolunda hasta,olsa bütün,günahları mağfiret,olur kendisine,Her biri,yüz bin,dirhem bedelinde,yüz bin,Köle azad,etmiş sevabı,