Akşamla yatsı arası nafile namaz ... hadisi şerifi

  Akşamla yatsı arası nafile namaz ... hadisi şerifi

Hadis Metni: Akşamla yatsı arası nafile namaz kılarlardı. İki rek'atla yirmi rek'at arası, (Evabin namazı)

Ravi: Hz. Ubeyd (r.a.)

Kaynak: Ramuz el e-hadis, 556. sayfa, 15. hadis

Etiketler: akşamla yatsı,arası nafile,namaz kılarlardı,İki rekatla,yirmi rekat,arası Evabin,