Buhari - KİTABU AHBARİ'L-AHADİ - 9

Buhari - KİTABU AHBARİ'L-AHADİ - 9

Hadis Metni:

Bize Şu'be, Ebû İshâk'tan; o da Sıla ibn Zufer el-Absî'den; o da Huzeyfe ibnu'l-Yemân(R)'dan tahdîs etti ki, Peygamber (S) Necrân hey'eti, kendisinden emîn bir kimse gönderilmesini iste­diklerinde, onlara:

— "Size elbette hakkıyle emîn olan bir kimse göndereceğim" bu­yurmuş.

Bunun üzerine Peygamber'in sahâbîleri bu emînliğe rağbet ede­rek herbiri kendisinin gönderilmesini dikkatle bekledikleri sırada Pey­gamber, Ebû Ubeyde'yi göndermiştir.

Ravi: Buhari - KİTABU AHBARİ'L-AHADİ - 9

Kaynak: Huzeyfe ibnu'l-Yemân

Etiketler: