Buhari - KİTABU AHBARİ'L-AHADİ - 16

Buhari - KİTABU AHBARİ'L-AHADİ - 16

Hadis Metni:

Bize Süleyman ibn Bilâl, Yahya ibn Saîd'den; o da Ubeyd ibn Huneyn'den tahdîs etti. O İbn Abbâs'tan işitti ki, Umer (R) şöyle demiştir: Ben (kadınlarından ayrı bir yere çekildiği zaman) geldim de Rasûlullah'ı yüksekçe bir oda içinde buldum. Rasûlullah'ın bulunduğu odanın merdiveni başında Rebâh isminde siyah bir hiz­metçisi vardı. Ona:

— Rasûlullah'a söyle, bu gelen Umeru'bnu'l-Hattâb'dır! dedim. Akabinde Rasûlullah bana içeri girmeme izin verdi...

Ravi: Buhari - KİTABU AHBARİ'L-AHADİ - 16

Kaynak: İbn Abbâs

Etiketler: