Buhari - KİTABU AHBARİ'L-AHADİ - 18

Buhari - KİTABU AHBARİ'L-AHADİ - 18

Hadis Metni:

Bize Seleme ibnu'l-Ekva' (R) şöyle tahdîs etti: Rasûlullah (S) Eşlem kabilesinden (ismi Hind ibn Esma ibn Harise olan) bir adama, kavminin içinde yâhud insanların içinde âşûrâ günü gündüzleyin:

— "Her kim (gündüzün evvelinde) yemek yediyse, gününün ka­lanını yemiyerek tamamlasın. Birşey yememiş olan kimse de orucu­nu tutsun!" diye i'lân ettirdi

Ravi: Buhari - KİTABU AHBARİ'L-AHADİ - 18

Kaynak: Seleme ibnu'l-Ekva

Etiketler: