(İslâm'da) Fera'da, atîre de yoktur

(İslâm'da) Fera'da, atîre de yoktur

Hadis Metni:

Bize ez-Zuhrî, İbnu'l-Müseyyeb'den; o da Ebû Hureyre(R)'den haber verdi ki, Peygamber(S): "(İslâm'da) Fera'da, atîre de yoktur" buyurmuştur.

"Ferau", devenin ilk yavrusudur ki, Câhiliye Arabları bunu tâgûtları için kesiyorlardı. "Atîre" de receb ayında kesmekte oldukla­rı hayvandır

Ravi: Ebû Hureyre

Kaynak: Buhari - KİTABU'L-AKIKA - 7

Etiketler: