Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 16

Hadis Metni:

Câbir ibn Abdullah (R) şöyle demiştir: Bizler Peygamber(S)'in beraberinde cuma namazını kılmakta iken bir ticâret ker­vanı geldi. Oniki kişi müstesna, insanlar dağıldılar. Bunun üzerine şu âyet indi: "Onlar bir ticâret yâhud bir eğlence gördükleri zaman ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bıraktılar.."

Ravi: Câbir ibn Abdullah

Kaynak: Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 16

Etiketler: