Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 19

Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 19

Hadis Metni:

Enes ibn Mâlik (R) şöyle demiştir: Beri Rasûlullah(S)'tan işittim, şöyle buyuruyordu: "Kim rızkının kendisine genişletilmesi yâhud ömrünün bakıyyesi kendisine uzatılması kendini sevindirirse, o kimse hısımlarıyle ilgilensin (yânı onlara iyiliği, ihsanı ekleyip dursun)"

Ravi: Enes ibn Mâlik

Kaynak: Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 19

Etiketler: