Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 25

Hadis Metni:

Hemmâm ibn Münebbih şöyle demiştir: Ebû Hureyre (R) bizlere RasûlulIah(S)'ın: "Şübhesiz Dâvûd Peygamber (S), kendi elinin emeğinden başkasını yemez idi" buyurduğunu tahdis etti

Ravi: Ebû Hureyre

Kaynak: Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 25

Etiketler: