Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 26

Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 26

Hadis Metni:

Ebû Hureyre (R) şöyle der idi: Rasûlullah (S): "Yemîn ederim ki, sizden herhangi birinizin (ipini alıp da dağdan) arkasına bir bağ odun yüklenmesi, verecek yâhud vermeyecek olan herhangi bir kişiden istemesinden çok hayırlıdır" buyurdu

Ravi: Ebû Hureyre

Kaynak: Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 26

Etiketler: