Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 36

Hadis Metni:

Âişe (R) şöyle demiştir: el-Bakara Sûresi'nin sonundaki ribâ âyetleri indiği zaman Peygamber (S) bu âyetleri mescidde sahâbîlere karşı okuyup tebliğ etti, sonra da şarâb hususunda ticâre­ti haram kıldı

Ravi: Âişe

Kaynak: Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 36

Etiketler: