Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 39

Hadis Metni:

İbnu Şihâb ez-Zuhrî dedi ki: Saîd ibnu'l-Müseyyeb şöyle dedi: Ebû Hureyre (R) şöyle dedi: Ben Rasûlullah(S)'tan kulağımla işittim; "Yemin, mal için sürüm ve revâc sebebi (sanılır; hakikatte) bereketin mahv sebebidir" buyuruyordu

Ravi: Ebû Hureyre

Kaynak: Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 39

Etiketler: