Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 165

Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 165

Hadis Metni:

Ebû Hureyre (R) şöyle diyordu: Rasûlullah (S) şöyle buyurdu: "Nefsim elinde olan Allah'a yemîn ederim ki, muhakkak Meryem'in oğlu îsâ'nın sizin içinize âdil bir hakem olarak inmesi, Hırıstiyanlar'in o haçını kırması, domuzu öldürmesi, cizye vergisini indirmesi, malın hiçbir kişinin kabul etmiyeceği kadar çoğalıp taş­ması vâki' olacaktır"

Ravi: Ebû Hureyre

Kaynak: Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 165

Etiketler: