Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 167

Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 167

Hadis Metni:

Ebû Hureyre(R)'den (şöyle demiştir): Rasûlullah (S) şöyle buyurdu: "Allah Yahûdîler'e la'net etsin. Onlara iç yağlar ha­ram kılındı da onlar bu yağları sattılar ve bedellerini yediler".

Ebû Abdillah el-Buhârî dedi ki: "Kaatelehumullâhu", "Allah on­lara la'net etsin" demektir. Çünkü "Katıle'l-harrâsûn", "Kahrolsun o koyu yalancılar" (ez-zâriyât: ıo) ma'nâsınadır

Ravi: Ebû Hureyre

Kaynak: Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 167

Etiketler: