Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 170

Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 170

Hadis Metni:

Ebû Hureyre'den (şöyle demiştir): Peygamber (S) şöyle dedi: "Allah şöyle buyurdu; Üç sınıf insan vardır ki, kıyamet gününde ben onların hasmıyımdır: Biri şu kimse ki, benim adıma ye­min edip (ahd eder de) sonra ahdini bozar. İkincisi hür bir insanı köle diye satar da onun parasını yer. Üçüncüsü şu kimse ki, bir işçiyi ücretle tutar, onu çalıştırıp işi tam yaptırır da, onun ücretini vermez"

Ravi: Ebû Hureyre

Kaynak: Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 170

Etiketler: