Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 171

Hadis Metni:

Enes ibn Mâlik(R) Şöyle demiştir: Hayber esirleri için­de Safiyye bintu Huyey ibn Ahtab vardı. Dıhye el-Kelbî'nin mülki­yetine geçti. Sonra Peygamber'e geçti, demiştir

Ravi: Enes ibn Mâlik

Kaynak: Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 171

Etiketler: