Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 173

Hadis Metni:

Câbir ibn Abdullah (R), Peygamber (S) hürriyete ka­vuşturulması efendisinin ölümüne bağlanmış olan müdebber köleyi sattı, demiştir.

Ravi: Câbir ibn Abdullah

Kaynak: Buhari - KİTABU'L-BUYU' - 173

Etiketler: