Riyazüs Salihin - 3. Hadis

Hadis Metni:

Hz. Âişe’den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber şöyle buyurmuştur:
Mekke’nin fethinden sonra, artık (Medine’ye) hicret etmek yoktur. Yalnız cihad
etmek ve cihad niyetinde bulunmak vardır. Cihada çağrıldığınız zaman derhal
(orduya) katılın.1
(M4831 Müslim, İmâre, 86; B2783 Buhârî, Cihâd, 1)

Ravi: Hz. Âişe

Kaynak: M4831 Müslim, İmâre, 86; B2783 Buhârî, Cihâd, 1

Etiketler: