Riyazüs Salihin - 7. Hadis

Hadis Metni:

Ebû Hüreyre Abdurrahmân b. Sahr’dan (ra)
rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:
Allah, sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.
 

Ravi: Ebû Hüreyre

Kaynak: (M6542 Müslim, Birr, 33)

Etiketler: