Riyazüs Salihin - 8. Hadis

Hadis Metni:

Ebû Mûsâ Abdullah b. Kays el-Eş’arî (ra) anlatıyor:
Resûlullah’a , kahramanlık taslamak, kabilecilik yapmak ve
gösteriş yapmak maksadıyla savaşanlardan hangisinin
Allah yolunda olduğu soruldu. Resûlullah :
Kim, İslâm Dini’nin yükselmesi için savaşırsa, işte o,
Allah yolundadır, karşılığını verdi.

Ravi: Ebû Mûsâ Abdullah b. Kays el-Eş’arî

Kaynak: M4920 Müslim, İmâre, 150; B7458 Buhârî, Tevhîd, 28

Etiketler: