Riyazüs Salihin - 9. Hadis

Hadis Metni:

Ebû Bekre Nufey’ b. Hâris es-Sekafî (ra) anlatıyor: Peygamber :
–İki Müslüman birbirine kılıç (silah) çekerse, öldüren de ölen de
cehennemdedir, buyurdu. Bunun üzerine ben:
–Yâ Resûlallah, öldürenin durumu belli de, ölen niye
cehennemlik oluyor, dedim. Peygamber :
–O da arkadaşını öldürmek istiyordu da ondan, buyurdu.
 

Ravi: Ebû Bekre Nufey’ b. Hâris es-Sekafî

Kaynak: (B6875 Buhârî, Diyât, 2; M7252, M7253 Müslim, Fiten, 14-15)

Etiketler: