Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ... hadisi

  Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ... hadisi

Hadis Metni: Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehlibeytimden bir kişidir. O insanların ihtilaf ve içtimai sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O yeryüzünü, kendinden önce zulüm ve baskı ile doldurulduğu gibi, adalet ve insaf ile doldurur. Ondan yer ve gök ehli razıdır. Ve O malı "Sahâhan" olarak taksim eder. Dediler ki: "Sahâhan nedir?". Buyurdu ki: "Seviye üzere" demektir. Ve ümmeti Muhammed (s.a.s.)'in kalblerini zenginlikle doldurur ve adaleti onları ihata eder. O kadar ki bir munadiye: "Kimin ihtiyacı varsa bana gelsin" diye nida etmesi emrolunduğunda, bir kişiden başka kimse gelmez. O kimse istekte bulunur. O da "Sâdin'e (hazinedara) git, sana versin" der. O da gider ve: "Ben Mehdi tarafından kendisine istediği verilmesi için gönderilen kimseyim" dediğinde hazinedar: "Al " der. O da alır. Fakat aldığını taşımaya gücü yetmez. Bunun üzerine taşıyabileceğini alır, fazlasını geri bırakır. O malla çıkar ama sonra pişman olur ve: "Ümmeti Muhammed'den (s.a.s.) nefis cihetinden en aç gözlüsü herhalde benim. Onların hepsi de bu mala davet olundukları halde benden başkası buna icabet etmedi" diyerek aldığı malı iade etmek ister. Hazinedar da: " Biz verdiğimizi katiyyen geri almayız" der. Bu devir altı, yedi, sekiz veya dokuz sene devam eder. Bundan sonraki hayatta ise hayır yoktur.

Ravi: Hz. Ebû Said el Hudri. (r.a.)

Kaynak: Ramuz el e-hadis, 7. sayfa, 7. hadis

Etiketler: Mehdi müjdelenin,O Kureyşten,Ehlibeytimden bir,kişidir O,insanların ihtilaf,içtimai sarsıntılar,içinde bulundukları,bir sırada,çıkar O,yeryüzünü kendinden,önce zulüm,baskı doldurulduğu,gibi adalet,insaf doldurur,Ondan yer,gök ehli,razıdır O,malı Sahâhan,olarak taksim,eder Dediler,ki Sahâhan,nedir Buyurdu,ki Seviye,üzere demektir,ümmeti Muhammed,sasin kalblerini,zenginlikle doldurur,adaleti onları,ihata eder,O kadar,bir munadiye,Kimin ihtiyacı,varsa bana,gelsin diye,nida etmesi,emrolunduğunda bir,kişiden başka,kimse gelmez,O kimse,istekte bulunur,O Sâdine,hazinedara git,sana versin,der O,gider ve,Ben Mehdi,tarafından kendisine,istediği verilmesi,için gönderilen,kimseyim dediğinde,hazinedar Al,der,O alır,Fakat aldığını,taşımaya gücü,yetmez Bunun,üzerine taşıyabileceğini,alır fazlasını,geri bırakır,O malla,çıkar ama,sonra pişman,olur ve,Ümmeti Muhammedden,sas nefis,cihetinden en,aç gözlüsü,herhalde benim,Onların hepsi,bu mala,davet olundukları,halde benden,başkası buna,icabet etmedi,diyerek aldığı,malı iade,etmek ister,Hazinedar da,Biz,verdiğimizi katiyyen,geri almayız,der Bu,devir altı,yedi sekiz,veya dokuz,sene devam,eder Bundan,sonraki hayatta,hayır yoktur,