Allah Teala, emrini vayhetmek murad ... hadisi şerifi

  Allah Teala, emrini vayhetmek murad ... hadisi şerifi

Hadis Metni: Allah Teala, emrini vayhetmek murad ettiği zaman, o vahyi tekellüm eder. Vahyi tekellüm ettiğinde, Allah Teala'nın korkusundan gökleri şiddetli bir sarsıntı alır. Gök ehli bunu duyunca hepsi birden düşüb secdeye kapanırlar. Başını secdeden ilk kaldıran Cebrail (a.s.) olur. Allah Teala dilediği vahyini Cebrail (a.s.)'a bildirir. Cebrail (a.s.) da o vahyi meleklere intikal ettirir. O her semaya uğradıkça gök ehli ona sorar: "Rabbımız ne buyurdu" Cebrail (a.s.) da: "Rabbımız hak olanı buyurdu. O pek yüce ve büyüktür" der. Bunun üzerine gök ehlinin hepsi Cebrail (a.s.)'ın söylediği gibi söyler. Cebrail (a.s.) emrolunduğu ilahi vayhi böylece semadan yere getirir.

Ravi: Hz. Nevvas (r.a.)

Kaynak: Ramuz el e-hadis, 27. sayfa, 9. hadis

Etiketler: Allah Teala,emrini vayhetmek,murad ettiği,zaman vahyi,tekellüm eder,Vahyi tekellüm,ettiğinde Allah,Tealanın korkusundan,gökleri şiddetli,bir sarsıntı,alır Gök,ehli bunu,duyunca hepsi,birden düşüb,secdeye kapanırlar,Başını secdeden,ilk kaldıran,Cebrail as,olur Allah,Teala dilediği,vahyini Cebrail,asa bildirir,Cebrail as,vahyi meleklere,intikal ettirir,O her,semaya uğradıkça,gök ehli,ona sorar,Rabbımız ne,buyurdu Cebrail,as da,Rabbımız hak,olanı buyurdu,O pek,yüce büyüktür,der Bunun,üzerine gök,ehlinin hepsi,Cebrail asın,söylediği gibi,söyler Cebrail,as emrolunduğu,ilahi vayhi,böylece semadan,yere getirir,