Kardeşlerinizden biri ölüp de toprakla ... ile başlayan hadis

  Kardeşlerinizden biri ölüp de toprakla ... ile başlayan hadis

Hadis Metni: Kardeşlerinizden biri ölüp de toprakla örtülmesi tamamlanınca, sizden birisi kalksın, başucunda dursun ve sonra: "Ey filan kadının oğlu filan" desin. Çünkü o vefat eden kimse: "Bizi irşad edin de Allah da size rahmet eylesin" der. Lakin siz bu durumu bilmezsiniz. Sonra şöyle devam etsin: "Üzkur mâ harecte aleyhi mineddünya Şehâdete en lâ ilâhe illallah ve enne Muhammeden abduhû ve Resuluh. Ve enneke radiyte billahi Rabben ve bi Muhammedin Nebiyyen ve bil-islâmi dinen ve bil Kur'âni imâmâ" Zira bunu söylediği zaman Münker ve Nekir'den biri diğerinin elini tutar da ötekine der ki: "Gel, bunun yanından beraber gidelim. Yapacağımız bir şey kalmadı. Hücceti kendisine telkin edildi. Ve bundan da öte şimdi onun esas koruyucusu Aziz ve Celil Allah'dır. Ashabdan birisi: "Ya Resulallah, eğer ben onun annesinin ismini bilmiyorsam?" Buyurdu ki: "Onu Havva'ya nisbet et ve Havva oğlu filan" de.

Ravi: Hz. Ebû Ümâme (r.a.)

Kaynak: Ramuz el e-hadis, 62. sayfa, 15. hadis

Etiketler: Kardeşlerinizden biri,ölüp toprakla,örtülmesi tamamlanınca,Sizden birisi,kalksın ba,cunda dursun,sonra Ey,filan kadının,oğlu filan,desin Çünkü,vefat eden,kimse Bizi,irşad edin,Allah size,rahmet eylesin,der Lakin,siz bu,durumu bilmezsiniz,sonra şöyle,devam etsin,Üzkur mâ,harecte aleyhi,mineddünya Şehâdete,en lâ,ilâhe illallah,enne Muhammeden,abduhû Resuluh,enneke radiyte,billahi Rabben,bi Muhammedin,Nebiyyen bil-islâmi,dinen bil,Kurâni imâmâ,Zira bunu,söylediği zaman,Münker Nekirden,biri diğerinin,elini tutar,ötekine der,ki Gel,bunun yanından,beraber gidelim,Yapacağımız bir,şey kalmadı,Hücceti kendisine,telkin edildi,bundan öte,şimdi onun,esas koruyucusu,Aziz Celil,Allahdır Ashabdan,birisi Ya,Resulallah eğer,ben onun,annesinin ismini,bilmiyorsam Buyurdu,ki Onu,Havvaya nisbet,et Havva,oğlu filan,