Arzlar, her arz ile onu ... hadisinin tamamı

  Arzlar, her arz ile onu ... hadisinin tamamı

Hadis Metni: Arzlar, her arz ile onu takip eden arz arası, 500 senelik mesafedir. Birincisi bir balık üzerindedir. Öyle bir balık ki, iki ucu gökte, balık kaya üzerinde, kayayı da bir melek tutuyor. İkinci arz tabakası ise havayı hapseden tabakadır. Allah (z.c.hz.) Ad kavmini helak edeceği zaman onun melaikesine emretti: "Bir delik aç" O da: "Bir öküz burnu kadar açayım mı?" dedi. Allah: "Hayır, o bütün insanları helaka yeter. Sen bir yüzük kadar aç." O rüzgar öyle bir rüzgardır ki, Allah Teala kitabında onun hakkında şu mealde buyurmuştu: "O rüzgar, uğradığı şeyi, çiğnenmiş ot parçası gibi yaptı." Üçüncü tabakada cehennem taşları vardır. Dördüncü tabakada cehennem kibritleri vardır. Dediler ki: "Cehennem için kibrit var mı?" Evet var, dedi. Allah'a yemin ederim ki, o Cehennemde kibritten öyle bir vadi var ki, oraya dağlar gönderilse erirdi. Beşinci tabakayı Cehennem yılanları teşkil ediyor. Onların ağızları kafirleri yalıyor, onda et bırakmıyor, sinir ve kemik kalıyor. Altıncı tabakada Cehennem akrebleri var. Onların en küçükleri katır kadardır. Kafirlere tekme vurur. Onu sokması, Cehennem ateşini unutturur. Yedinci tabakada iblis hapsedilmiştir. Bir eli önde bir eli arkada demire bağlanmıştır. Allah onu birine musallet edeceği vakit çözer. (İşini bitince tekrar bağlanır.)

Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

Kaynak: Ramuz el e-hadis, 95. sayfa, 11. hadis

Etiketler: Arzlar her,arz onu,takip eden,arz arası,500 senelik,mesafedir Birincisi,bir balık,üzerindedir Öyle,bir balık,ki iki,ucu gökte,balık kaya,üzerinde kayayı,bir melek,tutuyor İkinci,arz tabakası,havayı hapseden,tabakadır Allah,zchz Ad,kavmini helak,edeceği zaman,onun melaikesine,emretti Bir,delik aç,O da,Bir öküz,burnu kadar,açayım mı,dedi Allah,Hayır bütün,insanları helaka,yeter Sen,bir yüzük,kadar aç,O rüzgar,öyle bir,rüzgardır ki,Allah Teala,kitabında onun,hakkında,mealde,buyurmuştu O,rüzgar uğradığı,şeyi çiğnenmiş,ot parçası,gibi yaptı,Üçüncü tabakada,cehennem taşları,vardır Dördüncü,tabakada cehennem,kibritleri vardır,Dediler ki,Cehennem için,kibrit var,mı Evet,var dedi,Allaha yemin,ederim ki,Cehennemde kibritten,öyle bir,vadi var,ki oraya,dağlar gönderilse,erirdi Beşinci,tabakayı Cehennem,yılanları teşkil,ediyor Onların,ağızları kafirleri,yalıyor onda,et bırakmıyor,sinir kemik,kalıyor Altıncı,tabakada cehennem,akrebleri var,onların en,küçükleri katır,kadardır Kafirlere,tekme vurur,Onu sokması,Cehennem ateşini,unutturur Yedinci,tabakada iblis,hapsedilmiştir Bir,eli önde,bir eli,arkada demire,bağlanmıştır Allah,onu birine,musallet edeceği,vakit çözer,İşini bitince,tekrar bağlanır,