Dün gece rüyamda acaib şeyler ... hadisi şerifi

  Dün gece rüyamda acaib şeyler ... hadisi şerifi

Hadis Metni:

Dün gece rüyamda acaib şeyler gördüm. Ümmetimden bir kimse gördüm ki, azab melekleri onu kuşatmışlardı da abdesti gelib, onu içinde bulunduğu bu istenmiyen halden kurtardı. Gene bir kimse gördüm ki kabir onu sıkıyordu. Namazı ona geldi ve onu kabir azabından kurtardı. Gene bir kimseye şeytanların musallat olduğunu gördüm. Zikrullahı ona geldi ve şeytanın tasallutundan onu kurtardı. (Şeytanın tasallutu yürek sıkıntısından anlaşılır) Gene ümmetimden bir kimse gördüm ki susuzluktan dili çıkmıştı. Ramazan orucu geldi onu suvardı. Yine bir recul gördüm, kendisini zulmet sarmıştı. Haccı ve umresi geldi ve onu o karanlıklardan çıkardı. Birini de gördüm. Melekül Mevt ruhunu kabz etmek için ona gelmişti. Anasına, babasına yaptığı iyilikler gelip o meleğe karşı çıktı ve geri çevirdi. Bir recul de görüm. "müslamanlarla konuşayım" diyor amma konuşturmuyorlardı. Buna da sılai rahmi gelip "Bu adam akrabasına giderdi" diyerek şefaat etti. Onlarla konuştu ve beraber oldu. Birini de gördüm, Peygamberlerin yanına gitmek istiyor, halka halka kovuyorlar onu. Onu da cünüplükten korkar olması (gusül abdesti) geldi de aldı, onu da yanıma oruttu. Bir recul de gördüm, ateşin şiddetinden eliyle korunmak istiyordu. Sadakası geldi de başı üzerinde gölge yaptı ve yüzüne perde oldu. Birini de gördüm, zebaniler kendisini almaya gelmişti. Yaptığı emri bil maruf, nehyi anil münkeri geldi de kendisini kurtardı. Bir recul de gördüm, ateşe atılmış (Allah korkusundan döktüğü) göz yaşları geldi de onu Cehennemden kurtardı. Birini de gördüm, defterini solundan veriliyor. Allah korkusu geldi, onu kurtardı ve defterini sağa aldı. Terazisi hafif gelen bir kimse gördüm. Kendinden evvel ölen çocukları gelip mizanını ağırlaştırdı. Cehennemin kenarında bir adam gördüm, onu da oradan Allah korkusu kurtardı. Birini de gördüm, hurma sazı gibi titriyordu. Allah'a hüsnü zannı geldi ve titremesi durdu. Sırat köprüsünde düşe kalka giden birini gördüm. Onu da selatı selamı gelip kurtardı ve sıratı geçene kadar doğrulttu. Biriside Cennetin kapısına kadar geldi fakat kapılar kapanıyordu. Onu da Kelimei Şehadeti gelip Cennete koydu.

Ravi: Hz. Abdurrahman (r.a.)

Kaynak: Ramuz el e-hadis, 147. sayfa, 8. hadis

Etiketler: adam akrabasına,aldı Terazisi,Allaha hüsnü,almaya gelmişti,anlaşılır Gene,ateşin şiddetinden,atılmış Allah,azabından kurtardı,babasına yaptığı,beraber oldu,bil maruf,Bir adam,bir kimse,Bir recul,Birini gördüm,Birini gördüm,Birini gördüm,Birini gördüm,Biriside Cennetin,bu istenmiyen,Cehennemden kurtardı,Cehennemin kenarında,Cennete koydu,çevirdi Bir,çıkardı Birini,çıkmıştı Ramazan,çıktı geri,çocukları gelip,defterini sağa,defterini solundan,diyor amma,Dün gece,düşe kalka,eliyle korunmak,evvel ölen,geldi aldı,geldi başı,geldi fakat,geldi onu,gelib onu,gelip Bu,gelip kurtardı,gelmişti Anasına,Gene bir,Gene bir,gibi titriyordu,giden birini,giderdi diyerek,gitmek istiyor,gördüm ateşe,gördüm Kendinden,gördüm Melekül,gördüm onu,gördüm onu,gördüm Zikrullahı,göz yaşları,gusul abdesti,hafif gelen,halden kurtardı,halka halka,hurma sazı,için ona,içinde bulunduğu,istiyordu Sadakası,iyilikler gelip,kabir onu,kabz etmek,kadar doğrulttu,kapılar kapanıyordu,kapısına kadar,kendisini kurtardı,kendisini zulmet,ki azab,kimse gördüm,kimse gördüm,kimse gördüm,kimseye şeytanların,konuşturmuyorlardı Buna,korkar olması,korkusu geldi,korkusu kurtardı,korkusundan döktüğü,kovuyorlar onu,kuşatmışlardı abdesti,meleğe karşı,melekleri onu,Mevt ruhunu,mizanını ağırlaştırdı,münkeri geldi,musallat olduğunu,müslamanlarla konuşayım,nehyi anil,ona geldi,ona geldi,Onlarla konuştu,Onu cünüplükten,onu kabir,onu karanlıklardan,Onu Kelimei,onu kurtardı,onu kurtardı,onu suvardı,onu yanıma,oradan Allah,orucu geldi,oruttu Bir,perde oldu,Peygamberlerin yanına,recul gördüm,recul gördüm,recul görüm,rüyamda acaib,sarmıştı Haccı,şefaat etti,Şehadeti gelip,selatı selamı,şeyler gördüm,Şeytanın tasallutu,şeytanın tasallutundan,sıkıyordu Namazı,Sılai Rahmi,Sırat köprüsünde,sıratı geçene,susuzluktan dili,titremesi durdu,ümmetimden bir,ümmetimden bir,umresi geldi,üzerinde gölge,veriliyor Allah,yaptı yüzüne,Yaptığı emri,yine bir,yürek sıkıntısından,zannı geldi,zebaniler kendisini,