İyi biliniz ki, her kim ... hadisinin tamamı

  İyi biliniz ki, her kim ... hadisinin tamamı

Hadis Metni: İyi biliniz ki, her kim eman verilen bir kimseye, zulmeder veya ahdini bozar veya onun gücünün yetmiyeceği şeyi kendisine yükler veya gönül hoşluğu ile vermeyeceği bir şeyi ondan alırsa, kıyamet gününde ben o kimsenin hasmı olurum.(Beyhaki'de ayrıca şu ilave vardır: İyi biliniz ki, her kim Allah ve Resulünün zimmetinde olan bir muahidi (eman verilen kimseyi öldürürse, Allah o kimseye Cennetin kokusunu haram eder ki, onun kokusu yetmiş yıllık mesafeden alınır.)

Ravi: Hz. Safvan İbni Süleyman (r.a.)

Kaynak: Ramuz el e-hadis, 170. sayfa, 4. hadis

Etiketler: İyi biliniz,ki her,kim eman,verilen bir,kimseye zulmeder,veya ahdini,bozar veya,onun gücünün,yetmiyeceği şeyi,kendisine yükler,veya gönül,hoşluğu vermeyeceği,bir şeyi,ondan alırsa,kıyamet gününde,ben kimsenin,hasmı olurumBeyhakide,ayrıca,ilave,vardır İyi,biliniz ki,Her kim,Allah Resulunun,zimmetinde olan,bir muahidi,eman verilen,kimseyi öldürürse,Allah kimseye,Cennetin kokusunu,haram eder,ki onun,kokusu yetmiş,yıllık mesafeden,