İspat davacıya, yemin de inkar ... hadisinin tamamı

  İspat davacıya, yemin de inkar ... hadisinin tamamı

Hadis Metni: İspat davacıya, yemin de inkar edene düşer. Yalnız kan davasında böyle değildir.

Ravi: Hz. Şuayb (r.a.) babasından

Kaynak: Ramuz el e-hadis, 196. sayfa, 11. hadis

Etiketler: İspat davacıya,yemin inkar,edene düşer,Yalnız kan,davasında böyle,