Sultan, yeryüzünde Allah'ın gölgesidir ki, ... hadisinin tamamı

  Sultan, yeryüzünde Allah'ın gölgesidir ki, ... hadisinin tamamı

Hadis Metni: Sultan, yeryüzünde Allah'ın gölgesidir ki, Allah'ın kullarından her mazlum ona iltica eder. Adalet yaparsa ona ecir, diğerine şükür, zulmederse ona vebal ve tebaaya da sabır düşer. Valiler zulm ederlerse kıtlık olur. Zekat verilmezse davarlar ölür, zina meydan alırsa, meskenet ve fakirlik zahir olur. Ve ehli zimmete zulm edilirse kuffar baş kaldırır. (Galebe çalar)

Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

Kaynak: Ramuz el e-hadis, 213. sayfa, 16. hadis

Etiketler: Sultan yeryüzünde,Allahın gölgesidir,ki Allahın,kullarından her,mazlum ona,iltica eder,Adalet yaparsa,ona ecir,diğerine şükür,zulmederse ona,vebal tebaaya,sabır düşer,Valiler zulm,ederlerse kıtlık,olur Zekat,verilmezse davarlar,ölür zina,meydan alırsa,meskenet fakirlik,zahir olur,Ehli zimmete,zulm edilirse,kuffar baş,kaldırır Galebe,