Arama Sonuçları eden müslüman

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/10042-eden-musluman

NoHadis MetniKaynak
7428 Davet edene icabet edin. Hediyeyi reddetmeyin ve müslümanları dövmeyin.Ramuz el e-hadis, 16. sayfa, 11. hadis
7573 Müezzin ezan okuduğu zaman şeytan mescidden sür'atle çıkar, müezzin sükut edince de geri döner. Müezzin kamet alınca, şeytan sesli bir şekilde yellenerek yine mescidden çıkar, sükut edince tekrar döner de namazda bulunan müslüman kişi ile nefsi arasına girer. Böylece o şahıs namazını fazla mı, yoksa noksan mı kıldı bilemez olur. Sizden biriniz böyle bir durumla karşılaştığında, otururken, selam vermeden önce, iki secde yapsın ve sonra selam versin.Ramuz el e-hadis, 26. sayfa, 7. hadis
8061 Kıyamet günü olduğunda bir münadi Arşın ortasından şöyle nida eder: "Dikkat edin, hulefadan (müslümanlara hitab) affedici olanlar en güzel müafatları almak üzere kalksınlar." Bunun üzerine affedenler kalkarlar.Ramuz el e-hadis, 59. sayfa, 1. hadis
8221 Dört kişinin defteri yeniden başlar; Hasta iyi olduğunda, müşrik müslüman olunca, mağfiret ümid eden kimse Cuma'dan dönünce, Hacı hacdan dönünce.Ramuz el e-hadis, 69. sayfa, 10. hadis
8258 Cennet ehli üçtür: Adaletli ve tevfikatlı sultan, Akrabasına ve her müslümana merhametli, rakik kalbli kimse, Hem fakir, hem afif, hem de sadaka veren kimse. Cehennem ehli de beş sınıftır: Tamahını gizleyemeyen hiyanet eden, Akşam sabah demeden, ehline veya malına her muamelede oyun yapan, Aklı yok, kendine hakim değil, nefsine zebun, hiçbir şeye hayrı olmayan, kötü ahlâklı, fena lisanlı olan, Bu meyanda hasislik ve yalanı olan.Ramuz el e-hadis, 72. sayfa, 8. hadis
8284 Bana "Kevser" verildi. Bu cennette bir ırmaktır. Eni, boyu Şark ile Garp arasıdır. Ondan içip de susayan ve abdest alıp da toza bulanan olmaz. Bundan, ehli zimmetime haksızlık eden ve Ehli Beytimi katl eden içemez. (Rum, Ermeni vs.nin müslümanlar arasında yaşaması zimmetinden oluyor.)Ramuz el e-hadis, 74. sayfa, 9. hadis
9161 Ben Bana iman eden ve müslüman olan ve hicret eden bir kimseye, Cennet bahçelerinde, Cennetin ortasında (Firdevs'te) ve Cennetin alasında (Adn)de bir meskene sahib olmasına kefil olurum. Ben gene Bana iman eden, müslüman olan ve Allah yolunda cihad eden bir kimseye, Cennet bahçelerinde, Cenneti Firdevs'te ve Cenneti And'da bir köşk sahibi olmasına kefilim. Kim böyle yaparsa, Hayırdan taleb edeceği bir şey ve şerden de kaçacağı bir şey bırakmamış olur. Bu kimse nerede isterse orada olsun.Ramuz el e-hadis, 152. sayfa, 3. hadis
9257 Size, mü'min kimdir, haber vereyim mi? O öyle bir kimsedir ki, insanlar malları ve canları hususunda kendisinden emin olurlar. Müslim ise, müslümanların, onun dilinden ve ehlinden salim olduğu kimsedir. Mücahid de, Allah'a itaat hususunda nefsi ile cihad edendir. Muhacire gelince, hata ve günahlardan kaçan kimsedir.Ramuz el e-hadis, 165. sayfa, 3. hadis
9290 Neden dolayı güldüğümü sormayacak mısınız? Allahın, müslüman kulu hakkındaki kazası hoşuma gitti. Doğrusu Allah, müslüman kulu için her ne hüküm buyursa hayırdır. Allah'ın kazası, herkes için hayır değildir. Sadece müslim kul müstesna.Ramuz el e-hadis, 169. sayfa, 5. hadis
9411 Hangi müslüman ki Allah yolunda bir ok attı, ister isabet etsin, ister etmesin, o müslüman için, İsmail (a.s) oğullarından bir köle azad etmenin ecri gibi, ecir vardır. Hangi bir kimse ki, Allah yolunda beyazlaştı (ihtiyarladı), o beyazlık ona nurdur. Hangi bir müslüman ki müslüman bir köleyi azad etti, azad edilenin her azası, azad edenin her bir azasına ateşten fidye olur. Her hangi bir kimse ki namaz kılmak maksadı ile uykudan kalkar, abdest azalarına suyu dökünce mevcut günah ve hatalarından kurtulur. Namaz kılarsa, Allah Teala o namaz sebebile derecesini yükseltir ve sonra da uyursa, salimen uyur.Ramuz el e-hadis, 182. sayfa, 2. hadis