Arama Sonuçları sizin için

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/1007-sizin-icin

NoHadis MetniKaynak
7278 Size dört şeyi emrediyor ve dört şeyden de sizi nehyediyorum: Size, sadece Allah'a iman etmenizi emrediyorum. Allah'a iman nedir bilir misiniz? Allah'tan başka ma'bud olmadığına ve Muhammed (s.a.s.)'in O'nun Peygamberi olduğuna şahid olmaktır. Ayrıca size namaz kılmayı, zekat vermeyi ve Ramazan orucunu tutmayı emrediyorum. Ganimet olarak aldığınızın beşte birini Allah için yerine vermenizi de emrediyorum. Ve sizi kabaktan kap yapmaktan, ağaçtan oyma kaptan, ziftlenmiş kap kullanmaktan ve çömlek kap kullanmaktan (Bütün bu kablar içki için kullanılırdı) men ediyorum. Bu bildirdiklerimi muhafaza ediniz ve onları sizin arkanızda olanlara bildiriniz.Ramuz el e-hadis, 4. sayfa, 10. hadis
7307 Size müjdeler olsun. Ancak Allah'a yemin ederim ki, sizin için (dünyalık) bir şeyin azlığından ziyade çokluğundan korkarım. Yine Allah'a yemin ederim ki, bu hal (Allah ve dinine hizmet) sizde, İran, Rum ve Yemen toprakları feth edilinceye ve siz Şam, Irak ve Yemen'de birer bölük olmak üzere üç bölük oluncaya ve birinize yüz altın (dinar) verildiğinde onu az görerek kendinde öfkelenme hali doğuncaya kadar devam eder.Ramuz el e-hadis, 7. sayfa, 1. hadis
7337 Size Ramazan ayı geldi. O bereket ayıdır. O ayda tam hayır vardır ve Allah sizi gaşyeder. Rahmetini inzal eder, hataları siler, duaları kabul eder. sizin rağbetinize bakar ve sizinle meleklerine iftihar eder. Onun için Allah'a kendi tarafınızdan hayır ödeyin (Çok hayır yaparak Ramazanın hakkını verin). Zira şaki, o ayda Allah'ın Rahmetinden mahrum kalan kimsedir.Ramuz el e-hadis, 9. sayfa, 10. hadis
7415 Yemeğinizi toplu halde yeyiniz. Ve (başlarken) Allah'ın ismini zikrediniz. Bu takdirde sizin için onda bereket olur.Ramuz el e-hadis, 15. sayfa, 15. hadis
7511 Süt ile yağlanınız. Zira bu sizin için hanımlarınızın nezdinde daha haz vericidir. Menekşe yağı da sürünüz. Zira o yazın serinlik ve kışında hararet verici vasıftadır.Ramuz el e-hadis, 22. sayfa, 5. hadis
7517 Azimetleri yerine getirin ve ruhsatları da kabul edin. (Din kolaylıktır icabında faydalanın.) İnsanları bırakın (gizli hallerini ve ayıblarını araştırmayın). Onlara böyle yapmanız sizin için yeterlidir (şerlerinden emin olursunuz.)Ramuz el e-hadis, 22. sayfa, 11. hadis
7831 Bir kimse evine girerken ve yemeğe başlarken Allah'ın ismini zikrederse, şeytan (yardımcılarına): "sizin için burada gecelemek de yok, yemek te yok " der. Fakat evine girerken Allah'ın adını anmazsa şeytan: "Geceleyecek yere de yemeğe de kavuştunuz" der.Ramuz el e-hadis, 44. sayfa, 4. hadis
7967 Evinizde namaz kıldıktan sonra mescide geldiğiniz takdirde cemaatle de namaz kılın. Zira o namaz sizin için nafile olur.Ramuz el e-hadis, 53. sayfa, 2. hadis
8083 Sizlere namaz kılmanızı, zekat vermenizi ve Allah yolunda cihadı emreden emirleriniz üzerinizde oldukça, Allah Tealâ onlar hakkında kötü söz söylemenizi sizlere haram kılmıştır. Onların arkasında namaz kılmayı da sizin için helal kılmıştır.Ramuz el e-hadis, 60. sayfa, 7. hadis
8227 Evde dört şey berekettir: Koyun, kuyu, el değirmeni, çakmak, Zahirenizi ölçün, Allah onda sizin için bereket yaratır.Ramuz el e-hadis, 70. sayfa, 5. hadis