Arama Sonuçları Kulun kıyamet

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/10762-Kulun-kiyamet

NoHadis MetniKaynak
9204 Kulun, kıyamet gününde ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Eğer onu tamamlamışsa onun için "Tam" diye yazılır. Eğer tamamlamamışsa, Aziz ve Celil olan Allah Meleklerine şöyle buyurur: "Bakın bakalım, kulumun farzlarını tamamlayacağınız nafile ibadetinden bir şey bulacak mısınız?" Sonra Zekat da böyledir. Sonra diğer ameller de bu şekilde ele alınır.Ramuz el e-hadis, 158. sayfa, 6. hadis
9213 Kulun kıyamet gününde ilk sorulacağı şey, namazına bakılmasıdır. Eğer namazı salih ise o muhakkak felah bulur. Eğer namazı bozuksa hüsranda kalır.Ramuz el e-hadis, 159. sayfa, 8. hadis
12799 Nefsim yed-i kudretinde Olan Rabbu zül Celal hazretlerine kasem ederim ki, kıyamette Allah'ın Kulunun amellerinin hasenatı Uhud dağından ağırdır.Ramuz el e-hadis, 457. sayfa, 4. hadis
14261

Enes İbni Mâlik radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Allah, iyiliğini dilediği Kulunun cezasını dünyada verir. Fenalığını dilediği Kulunun cezasını da, kıyamet günü günahını yüklenip gelsin diye, dünyada vermez.”

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem (yine) şöyle buyurmuştur:

“Mükâfâtın büyüklüğü, belânın şiddetine göredir. Allah, sevdiği topluluğu belâya uğratır. Kim başına gelene rızâ gösterirse Allah ondan hoşnut olur. Kim de rızâ göstermezse, Allahın gazabına uğrar.”

Tirmizî, Zühd 57. Ayrıca bk. İbnî Mâce, Fiten 23