Arama Sonuçları Bir kavim

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/11006-Bir-kavim

NoHadis MetniKaynak
7549 Bir kavim Bir seferde Bir araya gelirlerse, yiyeceklerini içlerinden Birinin yanında toplasınlar. Zira böyle yapmaları hem nefisleri için daha iyi ve hem de ahlakları için daha güzeldir.Ramuz el e-hadis, 24. sayfa, 13. hadis
7595 Allah Bir kavme bereket murad ettiğinde, onları semahat ve afiflikle rızıklandırır. Bir kavim için de bereketin kesilmesini dilerse, onların üzerine hıyanet kapısını açar.Ramuz el e-hadis, 28. sayfa, 2. hadis
8007 Faris ve Rum ülkelerinin fethi size müyesser olduğu zaman, siz nasıl Bir kavim olursunuz? Denildi ki: "Allahın emrettiği gibi oluruz." Buyurdu ki: "Bundan başkası da olursunuz. Siz nefsaniyet yarışına düşersiniz. Sonra BirBirinize hased edersiniz. Sonra BirBirinize arka çevirirsiniz. Sonra BirBirinize buğz edersiniz. Sonra muhacirlerin zaiflerine gidersiniz ve onların bazılarını diğer bazıları (kuvvetlileri) üzerine hakim kılarsınız.Ramuz el e-hadis, 55. sayfa, 13. hadis
8347 Kur'an'ı Arab şivesi ve Arab makamı ile okuyun. Ehli fıskın ve Nasara veya Yahudi şivesinden de sakının. Benden sonra Bir kavim gazel gibi, ruhbanların mersiyeleri gibi okuyacaklar. Onların okudukları Kur'an hançereleri geçmiyecek, onların kalbleri ve onları beğenenlerin kalbleri de fitneye uğramış olacaklardır.Ramuz el e-hadis, 78. sayfa, 15. hadis
8637 Selâm, Allah'ın isimlerinden Bir isimdir. Arza sunulmuştur. Aranızda Selâmı ifşa ediniz. Bir adam Bir kavme selâm verdiğinde, alırlarsa verenin kazancı, alanlardan daha fazla olur. Şayet o Selâmı almazlarsa onu daha hayırlı Bir kavim alır. (Melekler)Ramuz el e-hadis, 100. sayfa, 10. hadis
8707 Hiç şüphe yok ki, Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim oğlu Kerim, İbrahim (a.s.) oğlu, İshak (a.s.) Yakup (a.s.) oğlu, Yusuf (a.s.) dır. Eğer Ben onun kadar hapiste olsaydım, son davete icabet ederdim. Rahmet Lut (a.s.) üzerine olsun ki, "Kuvvetli Bir duvar (sığınak) bulsaydım ona sığınırdım" dedi. Ondan sonra Allah, Nebilerini bu hale düşürmedi, kavimlerine hâkim gönderdi.Ramuz el e-hadis, 106. sayfa, 3. hadis
8932 Bir kavim Bir kavmi çok sevdi ve bunun yüzünden helak oldu. Siz böyle olmayın. Bir kavim de başka Bir kavme çok buğz etti ve ondan dolayı helak oldu. Siz onlar gibi de olmayın.Ramuz el e-hadis, 127. sayfa, 8. hadis
9010 Sen ve cemaatin Cennettedir. Bir kavim gelecektir ki, kendilerine (Rafızı) denecektir. Onlara rastlarsanız öldürün. Zira müşriktirler.Ramuz el e-hadis, 135. sayfa, 4. hadis
9457 Şu anda kıtal geldi. Ümmetimden Hak üzerine çarpışan ve kafirler üzerine galib gelen Bir kavim hiç Bir zaman eksik olmaz. Allah, onlar için diğer kavimlerin kalblerini kaydırır ve daraltır. Kafirlerle savaşırlar. Allah onları rızıklandırır. Allah'ın emri gelene (onların ömürleri son buluncaya) kadar bu böyle devam eder. O günde mü'minlerin evlerinin yeri Yam'dır. Hayr, kıyamete kadar, atların nasiyesine bağlıdır. Bana vahyolunduğuna göre, Ben (dünyada) çok kalıcı değilim. Yakında gidiciyim. Siz de Beni yaşlanarak takip edeceksiniz. Ve bazınız, bazınızın boynunu vuracaktır. Kıyametten önce iki büyük hadise vardır. Şiddetli Veba ve sonra da zelzeleli yıllar vardır.Ramuz el e-hadis, 187. sayfa, 2. hadis
10877 Benden sonra yakında Bir kavim gelecek, benim hadisimden soracaklar. Onlara ancak ezberlediklerinizi söyleyiniz. Kim kasten bana yalan isnad ederse cehennemde yerine hazırlansın.Ramuz el e-hadis, 300. sayfa, 12. hadis