Arama Sonuçları ziyaret et

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/11311-ziyaret-et

NoHadis MetniKaynak
7305 Müjde olsun sana. Zira Cenabı hak: "Bu humma benim ateşimdir. Onu mü'min kuluma ahiretteki ateş hissesini dünyada savuşturması için musallat ederim"buyurur. (Peygamberimiz humma veya sıtmaya tutulan bir zatı ziyaretlerinde böyle buyurmuşlardır.)Ramuz el e-hadis, 6. sayfa, 13. hadis
7377 Allah'tan kork. Namazı dosdoğru kıl, zekatı ver. Beytullah'a hac ve umre yap, ana ve babana iyilik yap, yakınlarını ziyaret et, misafirine ikram et, emri bil marut nehy'i anil münker yap. Hak nerede ise sen de onunla beraber ol.Ramuz el e-hadis, 13. sayfa, 6. hadis
7467 Ölülerinizin kefenlerini güzelleştiriniz. Zira onlar kabirlerinde kefenleri ile övünürler ve birbirlerine ziyarette bulunurlar.Ramuz el e-hadis, 19. sayfa, 1. hadis
7468 Kefeni güzelleştiriniz. Ölülerinize, arkalarından feryad etmekle, fena tezkiye ile, vasiyetlerini tehirle ve yakanlarını ve kabirlerini ziyareti terk ile eza vermeyiniz. Onlaran borçlarını ödemede acele ediniz. (Kabirde) kötü komşudan uzak tutunuz. Kabir kazdığınızda, onu derinleştirip güzelleştiriniz.Ramuz el e-hadis, 19. sayfa, 2. hadis
7520 Bir kimse ile kardeşlik kurduğunda onun adını ve babasının adını sor. Onun gaybutinde aile efradını korursun, hasta olursa ziyaret edersin, vefat ederse cenazesinde hazır olursun.Ramuz el e-hadis, 22. sayfa, 14. hadis
7539 Kişi (hasta) kardeşini ziyarete gelip de oturuncaya kadar Cennet yollarında yürümüş olur. Oturunca rahmet o kimseyi kuşatır. Eğer bu ziyareti sabah yapmışsa, yetmiş bin melek onun için akşama kadar dua eder. Bu ziyareti akşam yapmışsa yetmiş bin melek onun için sabah oluncaya kadar dua eder.Ramuz el e-hadis, 24. sayfa, 3. hadis
7771 Bir kimse bir hastayı ziyarete geldiğinde şöyle desin: "Allahım, kulun filana şifa ihsan et. O senin için düşmanı kahreder, yahud rızan için cenazeyi teşyi eder."Ramuz el e-hadis, 40. sayfa, 7. hadis
7776 Size bir ziyaretçi geldiğinde ona ikramda bulununuz.Ramuz el e-hadis, 40. sayfa, 12. hadis
7820 Adam hasta kardeşini ziyaret için çıktığı zaman, onun yanında oturuncaya kadar rahmete dalmış hali devam eder. Oturunca o rahmete tamamen gömülür.Ramuz el e-hadis, 43. sayfa, 8. hadis
7839 Sizden biri müslüman kardeşini ziyarete gittiğinde, yemek yedirirse yesin ve o yemekten sual etmesin. Ve içecek bir şey içirirse içsin ve ondan da sual etmesin.Ramuz el e-hadis, 44. sayfa, 12. hadis