Arama Sonuçları Bir erkek

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/1151-Bir-erkek

NoHadis MetniKaynak
7437 Allah Teala'ya en sevimli gelen şu dört sözdür: "Sübhanellahi, Velhamdülillahi, Ve lâ ilâhe illallahu, Vallahu ekber." Onların hangisinden başlarsan mahzuru yoktur. erkek çocuğuna "Yessar, Rebbah, Necid ve Eflak" diye isim verme. Zira Bir yerde (Bu isimlerden Birisi için) "Orada var mı?" diye sorarsın. O çocuk da orada yoktur. Cevaben "Hayır" denir. Böylece ismin manasının aksine olarak hoş olmayan Bir mana belirir.Ramuz el e-hadis, 17. sayfa, 3. hadis
7472 Sekerat (ölüme yaklaşma) halindekilerin yanında hazır olun. Ve onlara "Lâ ilahe İllallah'ı" telkin edin. Ve onları Cennetle de müjdeleyin. Zira erkeklerden ve kadınlardan halim olanlar bile böyle Bir durumda şaşkınlık içinde kalır. Ve şeytanın da, Adem oğluna en yakın olduğu zaman bu vakittir. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ölüm meleğinin görülmesi bin kılıç darbesinden daha müthiştir. Gene nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, mü'min Bir kulun, her Bir damarının dolaştığı yerde acı duymadıkça, nefesi çıkmaz.Ramuz el e-hadis, 19. sayfa, 6. hadis
7586 Aziz ve Celil olan Allah, nutfeden Bir insan yaratmak murad ettiğinde, Rahimler meleği şöyle sual arzeder: "Ya Rabbi bu Said midir? Şaki midir? erkek midir? Dişi midir? Ey Rabbim kırmızı mı, yoksa siyah mıdır? Allah Teala da emrini bildirir. Sonra o insanın iki gözü arasına ( alnına) karşılaşacağı iyilik ve kötülük, hatta göreceği meşakkate kadar hepsi yazılır.Ramuz el e-hadis, 27. sayfa, 6. hadis
7588 Allah teala Bir insanı yaratmak dilediğinde, erkek hanımına yakın olur. Ve onun suyu kadının her damar ve sinirinde cereyan eder. Yedinci gün olunca Allah o cenini Birleştirir. Sonra onu hazırlayıp insan biçiminde terkib eder. Dedi ve şu mealdeki ayeti okudu: "Rabbın seni dilediği şekilde terkib etti".Ramuz el e-hadis, 27. sayfa, 8. hadis
7620 Kadınlar kadınlarla, erkekler de erkeklerle yetinirlerse, onlara doğu tarafından çıkacak kızıl Bir rüzgarı haber ver. O rüzgar, onların Bir kısmının suretlerini değiştirir, Bir kısmını da yere batırır. "Bu ise onların isyanları ve aşırı gitmeleri sebebiledir."Ramuz el e-hadis, 29. sayfa, 11. hadis
7650 Bir erkek çocuk üç gün arka arkaya oruç tutmaya muktedir oluyorsa, Ramazan orucu onun üzerine vacip olur.Ramuz el e-hadis, 32. sayfa, 3. hadis
7662 Sizden Birisi, Bir kadın veya erkek hizmetçi veya Bir hayvandan fayda gördüğü zaman, elini onun alnına koyup bereketle dua etsin ve şöyle desin: "Allahım, bunun hayrını ve tabiatının hayırlı tarafını Senden niyaz ederim ve Allahım onun şerrinden ve tabiatının şerrinden Sana sığınırım." Eğer aldığı hayvan deve ise eliyle devesinin hörgücünü tutsun (gene bereketle dua etsin.)Ramuz el e-hadis, 32. sayfa, 15. hadis
7903 İnsanlar hayvana binerek kıpti elbisesi giyip Şam'a yöneldiklerinde, erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla iktifa ettiklerinde Allah onların hepsine Birden Kendi indinden Bir ceza gönderir.Ramuz el e-hadis, 48. sayfa, 10. hadis
7980 Bir kimse, zevcesini adetinden temiz iken üç talak ile boşadığında veya sarih olmasa bile, yine üç talakla boşadığında, kadın başka Bir erkekle nikahlanmadıkça kendisine Bir daha helal olmaz. (Yeni kocasının ölümü veya boşaması neticesinde serbest kalmadıkça onunla tekrar evlenemez)Ramuz el e-hadis, 53. sayfa, 15. hadis
7994 Şu beş şey zuhur ederse helak ümmetim üzerine hak olur: BirBirleriyle lanetleşme, içki içme, ipekli giyme, çalgılar ve erkeklerin erkeklerle, kadınların kadınlarla iktifa etmeleri.Ramuz el e-hadis, 54. sayfa, 13. hadis