Arama Sonuçları Bir adam

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/11522-Bir-adam

NoHadis MetniKaynak
7500 Bir adam kabrine konulduktan sonra yanına iki melek geldi. Ve ona: "Biz sana şiddetli Bir darbe vuracağız" dediler. Ve vurdular da. Bundan dolayı adamın kabri ateşle doldu. Ayılıncaya kadar melekler onu bıraktılar. adam ayılıp da korkusu gidince meleklere dedi ki: "Neden bana vurdunuz?" Bunun üzerine melekler: "Sen temiz olmadığın halde namaz kılmıştın ve mazlum Bir adama rastladığın halde ona yardım etmemiştin" dediler.Ramuz el e-hadis, 21. sayfa, 7. hadis
7640 Sizden Biri Bir düşmana mızrağı ile hamle eder de, mızrağın ucu o kimsenin tam gırtlağına geldiği sırada da olsa o adam: "Lâ ilâhe illallah" derse, mızrağı ondan derhal kaldırsın.Ramuz el e-hadis, 31. sayfa, 5. hadis
7651 Bir adam Birine eman verdikten sonra onu katlederse, kıyamet gününde kendisi için "gadr sancağı" dikilir.Ramuz el e-hadis, 32. sayfa, 4. hadis
7656 Bir adam cariyesini azad ettikten sonra onunla yeniden Bir mehirle nikahlanırsa, o kimse için iki ecir vardır.Ramuz el e-hadis, 32. sayfa, 9. hadis
7657 adam Bir köleyi azad ederse, köleye aid mal da o köleye tabi olur. Ancak azad edenin Bir şartı varsa o müstesna.Ramuz el e-hadis, 32. sayfa, 10. hadis
7658 (Efendisinin izni ile Birisine nikahlanmış olan) Bir cariye azad edilirse, henüz zifaf olmamışsa muhayyerdir. Dilerse o adamdan ayrılabilir. Eğer zifaf olmuşsa kadın için ihtiyar yoktur, ayrılamaz.Ramuz el e-hadis, 32. sayfa, 11. hadis
7666 Bir adam iflas ettiği zaman, kendisine Bir malı veresiye olarak satmış olan kimse, o malı aynı ile bulursa, bu mala diğer alacaklılardan daha ziyade hak sahibidir.Ramuz el e-hadis, 33. sayfa, 4. hadis
7669 Kıyamet yaklaştığında; taylasan giyilmesi çoğalır, ticaret artar, mal çoğalır, mal sahibine malı için tazim edilir, fuhuş yayılır, çocuklar amir durumuna gelir, kadınların sayısı artar, Sultan zulüm eder, eksik ölçü ve tartı yapılır, Bir adamın köpek yavrusunu yetiştirmesi, kendi çocuğunu yetiştirmekten kendisine daha cazip gelir, büyüğe hürmet, küçüğe de merhamet edilmez ve gayri meşru çocuklar çoğalır, hatta yol ortasında adam kadınla yakınlaşır. İnsanlar, kalbleri kurt olduğu halde koyun postuna bürünürler, o zaman da insanların en iyi görüneni "müdahim" (kötülükleri gördüğü halde karışmayıp, kendi işine bakan) olanıdır.Ramuz el e-hadis, 33. sayfa, 7. hadis
7717 adam ehline Bir nafaka infak ederse, bu nafaka onun için Bir sadaka sayılır.Ramuz el e-hadis, 36. sayfa, 12. hadis
7722 İki veli aynı Bir kadını ayrı iki kişiye nikahladığı zaman, ilk nikahlayanınki geçerlidir. Ve Bir adam Bir şeyi iki kişiye satarsa ilki geçerlidir.Ramuz el e-hadis, 37. sayfa, 3. hadis