Arama Sonuçları vereyim mi

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/1209-vereyim-mi

NoHadis MetniKaynak
8407 İnsanlara ne oluyor ki, Allah'ın kitabında olmayan şartları koşarlar. Cenab-ı Hakk'ın kitabında olmayan şart, yüz de olsa batıldır. Allah'ın hükmü uyulmaya daha lâyık, şartı ise daha sağlamdır. Hak, Azad edenindir.(Berîde isminde bir cariye on taksitle azad olmak için on okiye gümüşle Hz. Aişe (r.anha)'ya gelmiş, oda sahibin kabul ederse benim azadlım ol, ben parasını vereyim, demiş. Durum, Peygamber (s.a.s.)'e aksettiğinde yukarıki hadisi şerifi buyurmuşlardır.)Ramuz el e-hadis, 82. sayfa, 11. hadis
8495 Allah (z.c.hz.) Zekâtı, malınızın geri kalanının güzelleşmesi ve temizlenmesi için farz kıldı. mirası da sizden sonrakiler için. Bak sana haber vereyim; en iyi hazine saliha kadındır. Kocası yüzüne bakınca, içi açılır, bir şey emrettimi yerine getirir ve kocasının gıyabında onun ırzını ve malını korur.Ramuz el e-hadis, 89. sayfa, 12. hadis
9235 (Ey kadın) sana, bundan daha kolay ve faziletli olanını haber vereyim mi? "Subhanellahi adede ma halaka fissema ve subhanellali adede ma halaka fil ardı ve subhanellahi adede ma halaka beyne zalik ve subhanellahi adede ma hüve halik, vallahu ekber misle zalik, velhamdülillah misle zalik, vela ilahe illallah misle zalik, vela havle vela kuvvete illa billih misle zalik" de. (Ravi, peygamberimizle birlikte bir kadına uğramıştı. Kadının yanında çekirdek veya çakıl taşları olup, onlarla tesbih çekiyordu. Bu hadis varid oldu.)Ramuz el e-hadis, 162. sayfa, 4. hadis
9237 Sığınanların kendisi ile sığındıklarının en efdalini sana haber vereyim mi? "Kul euzu bi Rabbil felak ve kul euzu bi Rabbinnas" dır.Ramuz el e-hadis, 162. sayfa, 6. hadis
9238 İkinizin benden istediğinizin daha hayırlısını size haber vereyim mi? Onlar Cibril (a.s)'ın Bana öğrettiği kelimelerdir. Siz, her namazın arkasında on kere "Tesbih" edersiniz. On kere "Tahmid" edersiniz ve on kere de "Tekbir" edersiniz. Yatağınıza yattığınızda da otuz üç "Tesbih" edin, otuz üç "Tahmid" edin. Ve otuz dört "Tekbir" getirin.Ramuz el e-hadis, 162. sayfa, 7. hadis
9239 Sizin ikinizin melekler arasındaki benzeriniz ile, Peygamberler arasındaki benzerinizi size haber vereyim mi? Ey Ebubekir! Senin melekler arasındaki benzerin mikail (a.s) misali gibidir. Ki o rahmetle iner. Senin Peygamberler arasındaki benzerin, İbrahim (a.s) misali gibidir. Kavmi onu yalanladığı ve ona yaptıklarını yaptıkları zaman, o buyurdu ki: "Kim bana tabi olursa o Bendendir. Kim ki bana isyan etti ise (Ey Allahım) Sen gafurur rahimsin." Ey Ömer! Senin melekler arasındaki benzeri ise Cibril (a.s.) misali gibidir ki, O, Allah'ın düşmanlarına şiddet, nikmet ve azaba iner. Peygamberler arasındaki benzerin ise Nuh (a.s) misali gibidir. Ki o, "Ey Rabbim, yer yüzünde hiç bir kafir bırakma" dedi.Ramuz el e-hadis, 162. sayfa, 8. hadis
9240 Sizin en hayırlınızı, şerlinizden ayırd ederek haber vereyim mi? Sizin en hayırlınız, kendisinin hayrı umulan ve şerri olmayacağından emin olunan kimsedir. Sizin en şerli olanınız ise, kendisinden iyilik beklenilmiyen ve şerrinden emin olunmıyan kimsedir.Ramuz el e-hadis, 163. sayfa, 1. hadis
9241 Sizin umeranızın en hayırlıları ve en şerlilerini size haber vereyim mi? Onların en hayırlıları öyle kimselerdir ki, siz onları seversiniz, onlarda sizi severler. Siz onlar için dua edersiniz, onlar da sizin için dua ederler. Emirlerinizin en şerlilerine gelince: Onlar öyle kimselerdir ki; siz onlara buğz edersiniz onlarda size buğz eder ve siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet ederler.Ramuz el e-hadis, 163. sayfa, 2. hadis
9242 İnsanların hayırlıları ile şerlilerini size haber vereyim mi? İnsanların hayırlıları öyle kimselerdir ki; ölüm, atının sırtında, yahud devesinin üzerinde veyahutta ayaklarının üzerinde iken, ona gelinceye kadar Allah yolunda çalışır. İnsanların şerlisi ise; o kimsedir ki, hakikaten facir ve çok cüretkardır. Allah'ın kitabını okur da, onun buyruklarından hiç birine uymaz.Ramuz el e-hadis, 163. sayfa, 3. hadis
9243 "Müstear teke" nedir, onu size haber vereyim mi? O, hülle yapan bir kimsedir ki, Allah ona ve kendi lehine hülle yaptırana lanet etmiştir. (Üç talaktan sonra yalandan evlenme hali)Ramuz el e-hadis, 163. sayfa, 4. hadis