Arama Sonuçları yeri hazırlasın

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/12230-yeri-hazirlasin

NoHadis MetniKaynak
7386 Benden, bildiğinizin haricinde hadis naklinden sakının. Zira her kim kasden yalan bir hadis söylerse ateşten oturacağı yeri hazırlasın. Ve her kim de, Kur'an'ı kendi rey'i ile tefsir ederse, gene ateşten oturacağı yeri hazırlasın.Ramuz el e-hadis, 14. sayfa, 2. hadis
9318 Benden, çok hadis nakletmekten sakının, Hek kim benden bir şey naklederse, hak veya doğru söylesin. Kim, Benim söylemediğim şeyi, Bana söyledi diye isnad ederse, ateşten oturacağı yeri hazırlasın.Ramuz el e-hadis, 173. sayfa, 7. hadis
10275 Benden bir ayet (veya hadis) olsun tebliğ edin. Beni İsrailden de söyleyin. Yalnız Bana, bilerek yalan isnad eden kimse Cehennemde yerini hazırlasın.Ramuz el e-hadis, 245. sayfa, 13. hadis
12451 Bir kimse sefihlerle mücadele için veya ulemaya bilgili görünmek için veyahud da halkın teveccühü için ilim taleb ederse, Cehennemde yerini hazırlasın.Ramuz el e-hadis, 429. sayfa, 2. hadis
12453 Bir kimse Allah'dan başkası için ilim taleb ederse, ve ilimle Allah'dan başkasını murad ederse, Cehennemde yerini hazırlasın. (Din ilmi.)Ramuz el e-hadis, 429. sayfa, 4. hadis
12544 Bir kimse ilmi olmadan, Kur'an'dan kendiliğinden bir şey söylerse Cehennemde yerini hazırlasın.Ramuz el e-hadis, 436. sayfa, 6. hadis
12605 Bir kimse kasden Bana izafeten yalan söylerse Cehennemde yerini hazırlasın.Ramuz el e-hadis, 441. sayfa, 5. hadis
12606 Bir kimse kasden Benim üzerime yalan isnad ederse, Cehennemin iki gözü arasında yerini hazırlasın. Dediler ki: "Ya Resulallah Senden hadis naklediyor amma ziyade ediyor ve eksiltiyor." Buyurdu ki: "Benim size kastım bu değildir. Benim kastım, müslümanlığa leke atmak maksadı ile yalan hadis nakledenler içindir. Dediler ki: "Cehennemin gözü de var mı?" Buyurdu ki: "Evet, Siz onu şöyle söylerken işitmediniz mi?" "Cehennem onları uzaktan gördüğünde" mealindeki ayeti duymadınız mı? O onları iki gözü ile görmez mi? buyurdu.Ramuz el e-hadis, 441. sayfa, 6. hadis