Arama Sonuçları Lâ ilahe

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/12292-La-ilahe

NoHadis MetniKaynak
7437 Allah Teala'ya en sevimli gelen şu dört sözdür: "Sübhanellahi, Velhamdülillahi, Ve ihe illallahu, Vallahu ekber." Onların hangisinden başlarsan mahzuru yoktur. Erkek çocuğuna "Yessar, Rebbah, Necid ve Eflak" diye isim verme. Zira bir yerde (Bu isimlerden birisi için) "Orada var mı?" diye sorarsın. O çocuk da orada yoktur. Cevaben "Hayır" denir. Böylece ismin manasının aksine olarak hoş olmayan bir mana belirir.Ramuz el e-hadis, 17. sayfa, 3. hadis
7472 Sekerat (ölüme yaklaşma) halindekilerin yanında hazır olun. Ve onlara " ilahe İllallah'ı" telkin edin. Ve onları Cennetle de müjdeleyin. Zira erkeklerden ve kadınlardan halim olanlar bile böyle bir durumda şaşkınlık içinde kalır. Ve şeytanın da, Adem oğluna en yakın olduğu zaman bu vakittir. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ölüm meleğinin görülmesi bin kılıç darbesinden daha müthiştir. Gene nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, mü'min bir kulun, her bir damarının dolaştığı yerde acı duymadıkça, nefesi çıkmaz.Ramuz el e-hadis, 19. sayfa, 6. hadis
7545 Hastalarınız ağırlaştığında onları " ihe illallah" sözüne zorlamayın, lakin telkinde bulunun. Münafığın sonu asla kelimei tevhid ile nihayete ermez.Ramuz el e-hadis, 24. sayfa, 9. hadis
7640 Sizden biri bir düşmana mızrağı ile hamle eder de, mızrağın ucu o kimsenin tam gırtlağına geldiği sırada da olsa o adam: " ihe illallah" derse, mızrağı ondan derhal kaldırsın.Ramuz el e-hadis, 31. sayfa, 5. hadis
7665 Çocuklarınız vazıh konuşmaya başladığı zaman onlara: " ihe İllallah"ı öğretin. Sonra vefat etseler de merak etmeyin. Okumaya başladıklarında ise onlara namazla emredin.Ramuz el e-hadis, 33. sayfa, 3. hadis
7676 İki melek gelip de mü'min kabrinde sual için oturtulduğu zaman, onun: " ihe illlah ve enne Muhammenden abduhû ve resûluh " diyerek şehadet etmesi, Cenabı Hakk'ın: "Allah, iman edenleri sabit söz ile tesbit eder" mealindeki ayetin muktetezasıdır.Ramuz el e-hadis, 34. sayfa, 1. hadis
7797 Sana bir hadis bildirildiğinde sözüm üzerine sakın bir şey ilave etme. Dört kelime vardır ki, bunlar kelamın en güzellerinden ve Kur'an'dan dır. Onların hangisinden başlasan zarar yok. Bu sözler: "Sübhânelhi velhamdülilhi ve ihe illalhu valhu ekber" dir.Ramuz el e-hadis, 42. sayfa, 1. hadis
7965 Farz namazınızı kıldığınızda arkasından on defa şöyle deyiniz: " ihe illalhü vahdehû şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve a külli şey'in kadîr." Bu takdirde o kimse için bir köle azad etmiş gibi sevap yazılır.Ramuz el e-hadis, 52. sayfa, 16. hadis
8015 Müslüman bir kul " ihe İllallah" dediğinde, o tevhid gökleri yarıp geçer ve Allahın huzurunda durur. Cenabı Hak ona: "Sakin ol" diye buyurur. O tevhid der ki: "Nasıl sakin olayım? Beni söyleyen mağfiret olunmadıkça" Allah Teala buyurur ki: "Sen o kulumun dilinden çıktığın anda Ben onu bağışlamıştım."Ramuz el e-hadis, 56. sayfa, 5. hadis
8021 Kul, "Estağfirullah ellezi ihe il Hû, El hayyel kayyûme ve etûbü ileyh" derse, harpten kaçmış dahi olsa mağfiret olunur.Ramuz el e-hadis, 56. sayfa, 11. hadis