Arama Sonuçları olunur Bu

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/13055-olunur-Bu

NoHadis MetniKaynak
7329 Ey kardeşim oğlu! Bu arefe günü öyle bir gündür ki, kim Bu günde kulağına, gözüne ve diline sahip olursa mağfiret olunur.Ramuz el e-hadis, 9. sayfa, 2. hadis
7515 Her hak sahibine hakkını veriniz. Çocuk yatağındır(yatak sahibinin). Zani için de recm vardır. Kim ki, efendisinden başkasını veli edinirse, yahud başkasına nisbet iddia ederse Allah'ın meleklerinin ve insanların hepsinin laneti onun üzerine olsun. Böylesinin ne nafile, ne de farz ibadeti kaBul olunur.Ramuz el e-hadis, 22. sayfa, 9. hadis
7548 Sırat üzerinde alim ile abid bir araya geldiğinde, abide denir ki: "Cennete gir. Ve ibadetin sebebiyle oradaki nimetlerden faydalan." Alime de denir ki: "Sen Burada dur ve sevdiklerine şefaat et. Senin şefaatin mutlaka kaBul olunur." Böylece o alim Nebiler makamına yükseltilir.Ramuz el e-hadis, 24. sayfa, 12. hadis
7830 Mü'minler ateşten halas Bulduklarında, Cehennemle Cennet arasında bir köprüde durdurulur ve dünyada iken aralarında olan haksızlıklar temizlenenceye kadar takas olunur. Tertemiz olduktan sonra Cennete girmelerine izin verilir. Muhammed (s.a.s.)'in nefsi kudret elinde olana yemin ederim ki, onlardan her biri Cennetteki meskenini dünyadaki evinden daha rahatlıkla Bulur.Ramuz el e-hadis, 44. sayfa, 3. hadis
7834 Bir adam Cennete girdiği zaman ebeveynini, zevcesini ve çocuklarını sorar. Denilir ki: "Onlar senin derecene ve ameline ulaşamadılar." O kimse: "Ya Rabbi ben hem kendim için ve hem de onlar için amel etmiştim" der. Bunun üzerine onların da o kimseye ilhak edilmeleri emrolunur."Ramuz el e-hadis, 44. sayfa, 7. hadis
7898 Allah, geceleyin müslüman kuluna ruhunu iade ederse (uyandırırsa), Allah'ı tesbih etsin. Onu temcid etsin ve Ondan mağfiret dilesin. Eğer böyle yaparsa, o kulun geçmiş günahları mağfiret olunur. Şayet o kimse kalkar, abdest alır, namaz kılar ve sonra Onu zikrederse, O'ndan mağfiret diler ve O'na dua ederse, Bunlar kaBul olunur.Ramuz el e-hadis, 48. sayfa, 5. hadis
8017 Sizden biri namazda "Amin" dediğinde, melekler de göklerde "Amin" derler. Bu Aminler birbirine tevafuk ettiğinde, o kimsenin geçmiş günahları mağfiret olunur.Ramuz el e-hadis, 56. sayfa, 7. hadis
8021 Kul, "Estağfirullah ellezi lâ ilâhe illâ Hû, El hayyel kayyûme ve etûbü ileyh" derse, harpten kaçmış dahi olsa mağfiret olunur.Ramuz el e-hadis, 56. sayfa, 11. hadis
8081 Kıyamet günü olduğunda, "Altmış yaşındakiler nerededir?" diye nida olunur. Bu öyle bir ömürdür ki, Allah Teala Bu hususta: "Öğüt alacak kişinin alabileceği kadar bir ömür ile sizi yaşatmadık mı?" diye Buyurmuştur.Ramuz el e-hadis, 60. sayfa, 5. hadis
8439 Allah (z.c.hz.) bir kulu helâk etmek murad ettiğinde, önce ondan "haya" alınır. O zaman o kimse Buğza lâyık olarak Allah'ın huzuruna mülâki olduğunda kendisinden "emanet" alınır. Ve hain tanınır. Böyle olunca "Rahmetten tard" olunur. O zaman lânete lâyık hale gelmiş olur. Ve o zamanda "İslâm hırkası" üzerinden alınır.Ramuz el e-hadis, 85. sayfa, 4. hadis