Arama Sonuçları Bir müslüman

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/1314-Bir-musluman

NoHadis MetniKaynak
7269 Cennete gireceklerin sonuncusu Cüheyne kabilesinden Biridir. İsmi de Cüheyne'dir. Cennet halkı: "Sorun" derler. "Son haber nedir?" Sorarlar: "Halktan azab olan var mı?" "hayır" der. "Son olan benim" (Cehennemden en son çıkacak müslüman)Ramuz el e-hadis, 4. sayfa, 1. hadis
7370 (Ey ümmetim) Cennet ehlinin dörtte Biri olmaya razı olur musunuz? Cennet ehlinin üçte Biri olmaya razı olur musunuz? Cennet ehlinin yarısı olmaya razı olur musunuz? Muhakkak ki Cennete ancak müslüman kimse girer. Sizler ehli şirkin içinde sadece siyah Bir öküzün cildi üzerindeki beyaz Bir tüy, veya kırmızı Bir öküzün cildi üzerindeki kara Bir tüy kadarsınız.Ramuz el e-hadis, 12. sayfa, 12. hadis
7378 Haramlardan sakın ki, insanların en abidi olasın. Allah'ın taksimine razı ol ki, halkın en zengini olasın. Komşuna iyilik yap ki, ( Kamil) mü'min olasın. Nefsin için sevdiğini insanlar için de sev ki, (halis) müslüman olasın. Bir de sakın çok gülme. Zira fazla gülme kalbi öldürür.Ramuz el e-hadis, 13. sayfa, 7. hadis
7460 Yüzleri sararmış olanlardan sakının. Bu sararma Bir hastalık veya uykusuzluktan değilse, onların kalblerinde müslümanlara karşı besledikleri kindendir.Ramuz el e-hadis, 18. sayfa, 10. hadis
7465 Bir hadiseyi "uğursuz" olarak yormaktansa, yapılacak en iyi şey tefe'ul (iyiye yormaktır.)dür. Esasen bu davranış, Allah'ın takdirinden de hiç Bir şeyi müslümandan geri çevirmez. Sizden Biriniz hoşuna gitmeyen uğursuzluk zannettiği Bir şey görünce şöyle desin: "Yarabbi! İyilikleri getirecek, kötülükleri de def edecek ancak sensin. Lâ havle velâ kuvvete illâ bike."Ramuz el e-hadis, 18. sayfa, 15. hadis
7503 Gücünüz yettiği ölçüde, müslümanlardan hadleri (cezaları) kaldırın. Şayet müslüman için Bir çıkış yolu bulursanız onu tatbik edin. Zira imamın (hakimin) afv etmekte hata etmesi, ceza vermekte hata etmesinden daha hayırlıdır.Ramuz el e-hadis, 21. sayfa, 10. hadis
7523 Sizlerden Biri, müslümanlar hakkında hüküm vermek durumunda kaldığı zaman öfkeli iken hüküm vermesin. Onlara (davacı ve davalıya) bakışta, oturtma yerinde ve işaret etmede kendilerine eşit davranılmasını temin etsin.Ramuz el e-hadis, 22. sayfa, 17. hadis
7524 Sizden Biri, müslümanlar arasında hüküm vermek durumunda kaldığı zaman, sesini iki hasımdan Birine yükselttiğinden daha fazla diğerine yükseltmesin.Ramuz el e-hadis, 23. sayfa, 1. hadis
7550 Bir seferde üç müslüman buluşursa, Allah'ın kitabını en iyi okuyan (Fakih olan), en küçükleri de olsa onlara imamlık etsin. İmamlık edince de onların emiri de olur.Ramuz el e-hadis, 24. sayfa, 14. hadis
7563 Sizden Biriniz, müslümanlık görevini güzel yaptığı zaman, amel ettiği her hasene için, kendisine on mislinden yedi yüz katına kadar sevap yazılır. Yaptığı her Bir seyyie için ise misli kadar yazılır. Allah'a kavuşuncaya kadar bu böyledir.Ramuz el e-hadis, 25. sayfa, 12. hadis