Arama Sonuçları üç kere

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/1330-uc-kere

NoHadis MetniKaynak
7400 Ey Fatıma! Allah'tan takva üzere ol. Rabbinin farzını yerine getir. Ehlinin işini yap. Yatağına girince; otuz üç kere tesbih, otuz üç kere tahmid, otuz dört kere de tekbir et. Böylece yüz eder. Bu senin için bir hizmetçiden daha hayırlıdır.Ramuz el e-hadis, 14. sayfa, 16. hadis
7624 Sizden birisi uykusundan uyandığında, elini üç kere yıkamadıkça bir kaba sokmasın. Zira o kimse elinin nerede gecelediğini bilmez.Ramuz el e-hadis, 30. sayfa, 2. hadis
7648 Sabaha eriştiğin zaman üç kere şöyle de: "Allahümme ente Rabbî Lâ şerîke leh. Esbahnâ ve esbahal mülkü Lillahi Lâ şerîke leh." Akşama eriştiğinde yine bunun benzerini söyle. Zira bu sözler iki vaktin arasındakilere (hata ve günahlara) kefaret olur.Ramuz el e-hadis, 32. sayfa, 1. hadis
7734 Allah teala, kıyamet gününde mahlukatı baas buyurduğu zaman, arşın altından bir münadi üç kere şöyle nida eder: "Ey muvahhidler topluluğu! Muhakkak ki Allah sizi afvetti. Siz de birbirinizi affediniz."Ramuz el e-hadis, 37. sayfa, 15. hadis
8595 Hızır yerde ve İlyas denizdedir.Onlar her gece Zülkarneny'in insanlar ile Ye'cûc-Me'cuc arasında yaptığı set üzerinde birleşirler. Senede bir kere de Hac ve Umre yaparlar ve zemzem içerler. O zemzem, bunlara bir sene yeter.Ramuz el e-hadis, 97. sayfa, 3. hadis
8806 Ehli Cennetin derecesi en aşağı olanının bahçelerine, kürsülerine, zevcelerine bakışı bin sene sürer. En efdali ise günde iki kere, sabah, akşam Allah (z.c.hz.)'ni temaşa eder buyurup şu ayeti okudular: "Vücûhün yevme izin nâdiretün ilâ Rabbihâ nâzıra."Ramuz el e-hadis, 113. sayfa, 10. hadis
8966 "Ya Erhamerrahimin" niyazına memur melek vardır. Kim bunu üç kere derse o melek der ki: "Allah sana teveccuh etti. İste istiyeceğini" (Her mümin için her vakit mevcut.)Ramuz el e-hadis, 130. sayfa, 9. hadis
9238 İkinizin benden istediğinizin daha hayırlısını size haber vereyim mi? Onlar Cibril (a.s)'ın Bana öğrettiği kelimelerdir. Siz, her namazın arkasında on kere "Tesbih" edersiniz. On kere "Tahmid" edersiniz ve on kere de "Tekbir" edersiniz. Yatağınıza yattığınızda da otuz üç "Tesbih" edin, otuz üç "Tahmid" edin. Ve otuz dört "Tekbir" getirin.Ramuz el e-hadis, 162. sayfa, 7. hadis
9277 Sana bir dua öğreteyim mi ki, her sabah namazını kıldığında onu üç defa okursan Allah azze ve Celle barası, cüzzamı, felci ve dünyada körlüğü senden uzak tutar. De ki: Allahümmehdinî min indik, ve efid aleyye min fadlik ve esbiğ aleyye min rahmetik ve enzil aleyye min berekâtik." (Allahım, kendi katından bana hidayet ver. Fazlı keremini üzerime akıt. Rahmetinden bana ihsan et. Ve bereketinden üzerime indir.)Ramuz el e-hadis, 167. sayfa, 7. hadis
10479 Üç şey vardır ki onlar veya onlardan biri kimde varsa, o kimse, dilediği kadar huril-iyn ile evlendirilir. Gizli ve can çekici bir emaneti, Aziz ve Celil olan Allah korkusundan, iç etmeyip sahibine ödemek, katili affetmek, her namazdan sonra on kere "Kulhuvallahu ehad"i okumak.Ramuz el e-hadis, 262. sayfa, 5. hadis