Arama Sonuçları Ey Ebu

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/13508-Ey-Ebu

NoHadis MetniKaynak
7289 Bana bir divit ve yazacak şEy getirin. Size bir şEy yazayım ki ondan sonra ebedi olarak dalalete düşmEyesiniz. Sonra buyurdu ki: "Allah ve mü'minler ancak Ebu Bekir (r.a.) için razı olurlar.Ramuz el e-hadis, 5. sayfa, 11. hadis
7334 Ebu Bekir (r.a.) ve Ömer (r.a.), Nebiler ve Murseller müstesna, evvelki ve sonraki ümmetler dahil, Cennet ehlinin olgunlarının sEyyidleridir.Ramuz el e-hadis, 9. sayfa, 7. hadis
7709 Ben öldüğüm zaman, Ebu Bekir (r.a.) Ömer (r.a.) ve Osman (r.a.) da öldükleri vakit ölmEye gücün yeterse sen de hemen öl.Ramuz el e-hadis, 36. sayfa, 4. hadis
8195 Ümmetimin ümmetime en merhametlisi, Ebu Bekir (r.a.)'dır. Onların, Allah'ın dininde en kavi olanı, Ömer (r.a.)'dır. Onların haya cihetinden en sadıkı, Osman (r.a.)'dır. Ve onların en iyi hüküm vereni ise Ali İbni Ebu Talib (r.a.)dır. Ferâiz ilminin en iyi bileni, ZEyd İbni Sabit (r.a.)'dır. Ve Allah'ın kitabını en iyi okuyanı,ÜbEy İbni Kaab (r.a.)'dır. Onların helâl ve haramı en iyi bileni ise, Muaz İbni Cebel (r.a.)'dır. Haberiniz olsun ki her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini de UbEyde İbni Cerrah (r.a.)'dır.Ramuz el e-hadis, 67. sayfa, 11. hadis
8258 Cennet ehli üçtür: Adaletli ve tevfikatlı sultan, Akrabasına ve her müslümana merhametli, rakik kalbli kimse, Hem fakir, hem afif, hem de sadaka veren kimse. Cehennem ehli de beş sınıftır: Tamahını gizlEyemEyen hiyanet eden, Akşam sabah demeden, ehline vEya malına her muamelede oyun yapan, Aklı yok, kendine hakim değil, nefsine zEbun, hiçbir şEye hayrı olmayan, kötü ahlâklı, fena lisanlı olan, Bu mEyanda hasislik ve yalanı olan.Ramuz el e-hadis, 72. sayfa, 8. hadis
8337 (HuzEyfe (r.a.) hazretleri buyurur ki, PEygamber (s.a.s.) efendimiz buyurdu: "Aranızda ne kadar kalacağımı bilemem.") Benden sonra Ebubekir (r.a.) ve Ömer (r.a.)'a tabi olun. Ammar (r.a.)'ın gösterdiği yola gidin. Ve İbni Ümmi Abdirraman (r.a.)'ın ahdine de tutunun.Ramuz el e-hadis, 78. sayfa, 5. hadis
8515 Allah (z.c.hz.) ümmetimden 400.000 kişiyi Cennete sokacağını vaad etti. Ebu Bekiri Sıddık (r.a.): "Ziyade et, ziyade et. Ya Resulallah " dedi. PEygamber (s.a.s.) efendimiz de ellerini bir araya getirip Allah'a yalvarmıştır.Ramuz el e-hadis, 91. sayfa, 1. hadis
8935 Her PEygambere eşraf ve kerimden yedi kimse verildi. Bana ise on dört tane: Hz. Ali, Hasan, HüsEyin, Cafer-i Tayyar, Hamza, Ebu Bekir, Ömer, Mus'ab bin UmEyr, Bilal, Selman, Ammar, Abdullah İbni Mes'ud, Mikdat ve HuzEyfe İbni Yemani (r.anhüm)Ramuz el e-hadis, 128. sayfa, 1. hadis
9087 (Hz. Ebu Bekir r.anh'a) Senin yanında bir melek vardı. Sana yapılan tecavüzü reddediyordu. Ne vakit sen onun bazı sözlerini redde başladın, araya şEytan girdi. Ben de burada şEytanla oturamam dedi ve şöyel buyurdu: Üç şEy haktır; Zulme uğrıyan bir kul Allah için (ehemmiyet vermez) oralı olmazsa, Allah (z.a.hz) da, yardımı ile onu aziz eder. Bir adam sılai rahim niyetiyle verme kapısını açarsa, Allah (z.c.hz) da ona bolluk ihsan eder. Bir kimse de çoğaltmak için isteme kapısını açarsa, onu da Allah darlığa düşürür.Ramuz el e-hadis, 142. sayfa, 4. hadis
9089 Benden evvelki PEygamberlerden hiç bir PEygamber yoktur ki, arkasına yedi kişi verilmiş olmasın. Bunlar necib ve yardımcı kimselerdir. Bana ise on dört kişi verildi. Bunlar Hz. Hamza, Cafer, Ali, Hasan, HüsEyin, Ebu Bekir, Ömer, İbni Mes'ud, Ebu Zer, Mikdat, HuzEyfe, Ammar, Bilal ve SuhEyb (r.anhüm)dür.Ramuz el e-hadis, 142. sayfa, 6. hadis