Arama Sonuçları olmaz Kim

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/14639-olmaz-Kim

NoHadis MetniKaynak
7645 Adem oğlu sabaha erişince azalarının hepsi hal lisanı ile ona şöyle der: "Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Zira biz sana aidiz. Sen müstaKim olursan, biz de doğru oluruz. Sen müstaKim olmazsan, biz de öyle oluruz."Ramuz el e-hadis, 31. sayfa, 10. hadis
7864 Sizden biri hoşlandığı bir rüya görürse o ancak Allah'dandır. Öyle ise Allah'a hamd etsin ve onu anlatsın. Bunun gayrısını, yani hoşlanmadığı bir rüya görürse, o da ancak şeytandandır. Öyleyse şerrinden Allah'a sığınsın ve onu hiç Kimseye anlatmasın. Bu takdirde kendisine bir zarar olmaz.Ramuz el e-hadis, 46. sayfa, 2. hadis
7962 İmamlarınızın arkasında namaz kıldığınızda temizlik ve abdestinizi güzel yapın. Zira imam arkasında namaz kılan Kimsenin temizliği iyi olmaz ise, imamın okumasına zorluk verir.Ramuz el e-hadis, 52. sayfa, 13. hadis
7969 Oruç tuttuğunuzda sabahleyin misvak kullanın, lakin akşama doğru kullanmayın. Akşam üzeri iki dudağı kurumuş oruçlu bir Kimse için misvak uygun olmaz. Zira o kurumuş dudaklar kıyamet gününde gözler önünde bir nur olacaktır.Ramuz el e-hadis, 53. sayfa, 4. hadis
7980 Bir Kimse, zevcesini adetinden temiz iken üç talak ile boşadığında veya sarih olmasa bile, yine üç talakla boşadığında, kadın başka bir erkekle nikahlanmadıkça kendisine bir daha helal olmaz. (Yeni kocasının ölümü veya boşaması neticesinde serbest kalmadıkça onunla tekrar evlenemez)Ramuz el e-hadis, 53. sayfa, 15. hadis
8225 Dört zümre arasında karşılıklı "lian" olmaz: Hür Kimse ile cariye arasında, hür kadın ile köle erkek, Müslüman erkekle yahudi kadın, Müslüman erkekle hristiyan kadın arasında. (Lian veya Luan (lanetleşme) Hak dini Kur'an Dili sahife 3478-3483 arasında izahat vardır.)Ramuz el e-hadis, 70. sayfa, 3. hadis
8621 Adam camiye gider, namaz kılar. Allah indinde sivri sinek kanadı kadar kıymeti olmaz. Kiminin de namazının Uhud dağı kadar kıymeti olur. Bunun sebebi, ikincinin birinciden daha akıllı olmasıdır. "Akılca güzel nasıl olur?" diye soruldu. Buyurdu ki: "Eğer, haramdan Kim daha çok sakınıyorsa hayra Kim daha çok haris ise, o daha akıllıdır.Ramuz el e-hadis, 99. sayfa, 6. hadis
8984 Malın meydan alması, katiplerin artması, ticaretin çoğalması, cehlin yayılması, insanın ticareti, "Falan Kimselerden izin almadıkça olmaz" şeklinde yapması, müstakil bir mahalde katib bulunmaması (ticaretin çokluğundan yazmıya vakti olan adam bulunmaz) kıyamet alametlerindendir.Ramuz el e-hadis, 132. sayfa, 5. hadis
9049 Emel, ümmetim için Allah'tan bir rahmettir. Emel olmasaydı, hiç bir ana çocuğuna süt emzirmezdi, Kimse bir ağaç dikmezdi. (Dünya da mamur olmazdı)Ramuz el e-hadis, 138. sayfa, 15. hadis
9083 Sizlerin üzerinizde bazı umera bulunur. Yaman söyler ve zulüm yaparlar. Kim ki, bunların yalanlarını tasdik eder ve zulümlerine yardım ederse ben onlardan değilim, onlar da Benden değildir ve havzıma da gelemezler. Kim de onların yalanlarını tasdik etmez ve zulümlerine yardımcı olmazsa o Bendendir, Ben de ondanım. Ve havzımda Benim yanıma gelir.Ramuz el e-hadis, 141. sayfa, 9. hadis