Arama Sonuçları müslüman olan

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/14663-musluman-olan

NoHadis MetniKaynak
7269 Cennete gireceklerin sonuncusu Cüheyne kabilesinden biridir. İsmi de Cüheyne'dir. Cennet halkı: "Sorun" derler. "Son haber nedir?" Sorarlar: "Halktan azab olan var mı?" "hayır" der. "Son olan benim" (Cehennemden en son çıkacak müslüman)Ramuz el e-hadis, 4. sayfa, 1. hadis
7460 Yüzleri sararmış olanlardan sakının. Bu sararma bir hastalık veya uykusuzluktan değilse, onların kalblerinde müslümanlara karşı besledikleri kindendir.Ramuz el e-hadis, 18. sayfa, 10. hadis
7479 Benim nezdimde, müslüman cinniler ile müşrik cinniler muhasamada bulundular ve Benden kendilerini iskan etmemi istediler. Ben de müslüman olanları mamur yerlere, müşriklerini ise harap yerlerde iskan ettim.Ramuz el e-hadis, 20. sayfa, 2. hadis
7550 Bir seferde üç müslüman buluşursa, Allah'ın kitabını en iyi okuyan (Fakih olan), en küçükleri de olsa onlara imamlık etsin. İmamlık edince de onların emiri de olur.Ramuz el e-hadis, 24. sayfa, 14. hadis
7668 Zaman (kıyamet) yaklaştığında müslüman kimsenin rüyası hemen hemen yalan çıkmayacaktır. Rüyası en sadık olan da sözü en doğru olandır.Ramuz el e-hadis, 33. sayfa, 6. hadis
7670 Kıyamet yaklaştığında, müslümanın rüyası hemen hemen yalan çıkmaz. Rüyası en sadık olan da sözü en doğru olandır. müslümanın rüyası Nübüvvetin kırkbeş cüz'ünden biridir. Rüya üçtür: Salih rüya ki, Bu Allah'dan bir müjdedir. Hüzün veren rüya ki, bu da şeytandandır. Ve bir de kişinin kendi nefsinin ilka ettiği rüyadır. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya gördüğünde kalksın ve (sol tarafına) tükürsün. Ve onu başkalarına anlatmasın. Rüyada bağlı olmaktan sevin. Zira rüyada bağ, dinde sebattır. Lakin boynundaki demir bağdan hoşlanma. (Zira bu ağır yüke delalet eder.)Ramuz el e-hadis, 33. sayfa, 8. hadis
8061 Kıyamet günü olduğunda bir münadi Arşın ortasından şöyle nida eder: "Dikkat edin, hulefadan (müslümanlara hitab) affedici olanlar en güzel müafatları almak üzere kalksınlar." Bunun üzerine affedenler kalkarlar.Ramuz el e-hadis, 59. sayfa, 1. hadis
8257 Yormanın en gerçeği, iyiye olandır. Bu da müslümandan bir şey reddetmez. Kuştan filân hoşunuza gitmiyen bir şey görünce: "Yarabbi hasenatı senden başkası getirmez ve seyyiatı da Senden başkası defetmez. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh" deyin.Ramuz el e-hadis, 72. sayfa, 7. hadis
8258 Cennet ehli üçtür: Adaletli ve tevfikatlı sultan, Akrabasına ve her müslümana merhametli, rakik kalbli kimse, Hem fakir, hem afif, hem de sadaka veren kimse. Cehennem ehli de beş sınıftır: Tamahını gizleyemeyen hiyanet eden, Akşam sabah demeden, ehline veya malına her muamelede oyun yapan, Aklı yok, kendine hakim değil, nefsine zebun, hiçbir şeye hayrı olmayan, kötü ahlâklı, fena lisanlı olan, Bu meyanda hasislik ve yalanı olan.Ramuz el e-hadis, 72. sayfa, 8. hadis
8309 müslümanın en efdali, kendisinin elinen ve dilinden herkesin salim olduğu müslüman, Mü'mini kâmil olanı da ahlâkça iyi olan, namazın efdali kıyamı uzun olan, sadakanın efdali ise eli kısa olanın verdiği sadakadır.Ramuz el e-hadis, 76. sayfa, 5. hadis