Arama Sonuçları kıl zekatı

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/14818-kil-zekati

NoHadis MetniKaynak
7377 Allah'tan kork. Namazı dosdoğru kıl, zekatı ver. Beytullah'a hac ve umre yap, ana ve babana iyilik yap, yakınlarını ziyaret et, misafirine ikram et, emri bil marut nehy'i anil münker yap. Hak nerede ise sen de onunla beraber ol.Ramuz el e-hadis, 13. sayfa, 6. hadis
7388 Allah'tan korkun. Beş vakit namazınızı kılın. (Ramazan) ayınızda orucunuzu tutun. Malınızın zekatını eda edin. Emir sahiplerinize itaat edin ve Rabbinizin Cennetine girin. (Hulaî, Fevaid adlı kitabında şu ilaveyi zikretmiştir: Ve Rabbinizin Beytini hac edin. zekatınızı nefsiniz razı olarak eda edin.)Ramuz el e-hadis, 14. sayfa, 4. hadis
7677 Namaz kılar, zekatı verir, kötülüklerin açık ve gizli olanından da hicret edersen, "Hasreme" de de ölsen, sen muhacisin. (Hasreme bir yer ismidir.)Ramuz el e-hadis, 34. sayfa, 2. hadis
8482 Allah (z.c.hz.) buyurdu: "Biz malı insana ibadet için ihsan ettik. Namazını kılsın, zekâtını versin." Bu Adem oğlu bir vadiye sahip olunca ister ki, ikincisine de sahip olsun. İkincisine sahip olunca ister ki, üçüncüsüne de sahip olsun. Adem oğlunun karnını toprak doldurur. Sonra bir kısmına Allah tevbe nasib eyler.Ramuz el e-hadis, 88. sayfa, 8. hadis
8495 Allah (z.c.hz.) Zekâtı, malınızın geri kalanının güzelleşmesi ve temizlenmesi için farz kıldı. Mirası da sizden sonrakiler için. Bak sana haber vereyim; en iyi hazine saliha kadındır. Kocası yüzüne bakınca, içi açılır, bir şey emrettimi yerine getirir ve kocasının gıyabında onun ırzını ve malını korur.Ramuz el e-hadis, 89. sayfa, 12. hadis
8528 Allah (z.c.hz.) (dinde, amel ve inanışta) bid'at ehlinin ne duasını, ne zekâtını, ne haccını, ne namazını, ne de sadakasını kabul eder. Yani hiç bir şeyini kabul etmez. Nihayet bunlar, kılın hamurdan çekilişi gibi, dinden çıkarlar.Ramuz el e-hadis, 92. sayfa, 1. hadis
8676 Kulun uykusunda ruhu kabzolur. Ve geri verilib verilmeyeceğini de bilmez. Vitir namazını kılıp yatması onun için daha hayırlıdır. Ayda üç gün oruç tutan, ayın hepsini oruçlu geçirmiş gibi olur. Çünkü Allah bire on sevab verir. Kul, kendisinden her "Sülâmâ"sının bir zekâtı olduğu halde sabahlar. "Sülâmâ nedir? Ya Resulallah" denildi. Buyurdu ki: "Ceseddeki her kemiğin mafsalıdır. Eğer o kul, dört secde ile iki rek'at namaz kılarsa (İşrak veya duha namazı) cesedinin zekâtını ödemiş olur.Ramuz el e-hadis, 104. sayfa, 2. hadis
9291 Beni dinlemez misiniz? Rabbinize ibadet ediniz, beş vaktinizi kılınız. Ramazan ayını tutunuz. Mallarınızın zekatını eda ediniz. Emir sahiblerinize itaat ediniz. Böylece Rabbınızın Cennetine girersiniz.Ramuz el e-hadis, 169. sayfa, 6. hadis
9479 İslam, Allah'a şirk etmeksizin, Ona ibadet etmekliğin, namazı kılmaklığın, zekatı vermekliğin, orucu tutmaklığın, hacca gitmekliğin, emri bil- maruf ve nehy-i anilmünkerle emretmekliğin ve ehline selam vermekliğindir. Bunlardan birini terketmek, İslamiyet sehiminden birini terketmek demektir. Kim ki hepsini bırakırsa, müslümanlığa arkasını çevirmiş bir adam olur.Ramuz el e-hadis, 189. sayfa, 4. hadis
10221 Bismillahirrahmanirrahim. Bu mektub, "Allah'ın Resulü Hz. Muhammed (s.a.v) den Zuheyr ibni Ukeys oğullarınadır.) Selam, hidayete ittiba edenler üzerine olsun. Ben, kendisinden başka ilah olmıyan Allah'a hamd ettiğimi size ulaştırırım. Bundan sonra, muhakkak siz, Allah'dan başka ilah olmadığına şehadet ederseniz, namazı kılar, zekatı verir, müşrikleri terkederseniz ve ganimetlerden beşte bir olarak Peygamberin hissesini ve malın da iyisini verirseniz, o zaman siz Allah'ın ve Resulunun emanı ile emniyette olursunuz.Ramuz el e-hadis, 242. sayfa, 1. hadis