Arama Sonuçları ancak bu

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/1514-ancak-bu

NoHadis MetniKaynak
7289 Bana bir divit ve yazacak şey getirin. Size bir şey yazayım ki ondan sonra ebedi olarak dalalete düşmeyesiniz. Sonra buyurdu ki: "Allah ve mü'minler ancak Ebu Bekir (r.a.) için razı olurlar.Ramuz el e-hadis, 5. sayfa, 11. hadis
7307 Size müjdeler olsun. ancak Allah'a yemin ederim ki, sizin için (dünyalık) bir şeyin azlığından ziyade çokluğundan korkarım. Yine Allah'a yemin ederim ki, bu hal (Allah ve dinine hizmet) sizde, İran, Rum ve Yemen toprakları feth edilinceye ve siz Şam, Irak ve Yemen'de birer bölük olmak üzere üç bölük oluncaya ve birinize yüz altın (dinar) verildiğinde onu az görerek kendinde öfkelenme hali doğuncaya kadar devam eder.Ramuz el e-hadis, 7. sayfa, 1. hadis
7333 bununla mı emroldunuz? (Kader mevzuunda münakaşa etmekle mi?) Sizin yaratılmanızdan kast olunan bu mudur? Sizden evvelkiler ancak bu gibi şeylerle, Allah'ın kitabının bir kısmını diğer kısmı ile karşılaştırmak yüzünden helak oldular. Allah size birşeyi emretti mi ona tabi olun. Ve birşeyden de nehyetti mi ondan sakının.Ramuz el e-hadis, 9. sayfa, 6. hadis
7347 Cibril (a.s.) Bana geldi ve buyurdu ki: "Ya Muhammed (s.a.s.) Rabbin Sana selam ediyor ve şöyle buyuruyor: "Kullarımdan öyle kimse vardır ki, onun imanı ancak zenginlikle salah bulur. Eğer onu fakir kılsa idim o küfranı nimet ederdi. Ve yine kullarımdan öyle kimse vardır ki, onun imanı ancak fakirlikle salah bulur. Eğer onu zengin kılsa idim o küfrederdi. Kullarımdan öylesi de vardır ki onun imanı ancak sıhhatta olması ile tamam olur. Eğer ona hastalık versem, o küfrederdi. (Diğer bir nüshada şu ilave vardır) Kullarımdan öyle kimse de vardır ki, onun imanı ancak kendisinin hastalık içinde bulunması ile tamam olur. Eğer onu sıhhatte kılsam, o küfranı nimet ederdi"Ramuz el e-hadis, 11. sayfa, 1. hadis
7465 Bir hadiseyi "uğursuz" olarak yormaktansa, yapılacak en iyi şey tefe'ul (iyiye yormaktır.)dür. Esasen bu davranış, Allah'ın takdirinden de hiç bir şeyi müslümandan geri çevirmez. Sizden biriniz hoşuna gitmeyen uğursuzluk zannettiği bir şey görünce şöyle desin: "Yarabbi! İyilikleri getirecek, kötülükleri de def edecek ancak sensin. Lâ havle velâ kuvvete illâ bike."Ramuz el e-hadis, 18. sayfa, 15. hadis
7482 Kader hakkında konuşma ahir zamanda bu ümmetin şerlilerine bırakıldı. (ancak şerli kimseler bu mevzuda ileri geri konuşur.)Ramuz el e-hadis, 20. sayfa, 5. hadis
7490 Amellerinizi Allah için halis kılınız. Zira Alla Teala ancak kendisi için ihlasla yapılan ameli kabul eder.Ramuz el e-hadis, 20. sayfa, 13. hadis
7612 Talim görmüş av köpeklerini, Allah'ın adını anarak av üzerine gönderdiğin zaman, senin için tuttukları avı öldürmüş olsalar bile onu ye. ancak köpek yakaladığı avı yemiş ise (onu yeme.) Korkarım yakaladığı avı kendi nefsi için tutmuş olur. Onlara başka köpekler karışmış ise sakın yeme. Zira onu hangisinin öldürdüğünü bilemezsin. Ava attığında, onu bir yahut iki gün sonra bulsan da üzerinde senin okunun izinden başka yara izi yoksa onu da yiyebilirsin. Av suya düşmüşse sakın yeme.Ramuz el e-hadis, 29. sayfa, 3. hadis
7628 Bir kul (yeni) müslüman olduğu ve islamı da güzel olduğu zaman, Allah o kimsenin evvelce yapmış olduğu her hasenesini yazar, evvelce yaptığı bütün seyyielerini ise silip atar. bundan sonra yeni hesap başlar, her hasenesi on mislinden yedi yüz misline kadar yazılır. Günahı (Seyyiesi) ise misliyle kaydolur. ancak Allah Teala'nın vazgeçtiği seyyie hariç.Ramuz el e-hadis, 30. sayfa, 6. hadis
7646 Sizden birisi sabaha eriştiğinde şöyle desin: "Ey Allahım, ancak senin yardımınla sabaha eriştik. Ve Senin lütfunla akşama ulaştık. Senin emrinle hayat bulur ve Senin emrinle ölürüz. Ve gidiş de yalnız Sanadır..." Akşama ulaştığında da şöyle desin: "Ey Allahım, Senin yardımınla akşamı bulduk. Senin lütfunla sabaha ulaştık. Senin nimetlerinle yaşar ve Senin takdirinle ölürüz. Ve dönüş de ancak Sanadır."Ramuz el e-hadis, 31. sayfa, 11. hadis