Arama Sonuçları kadın her

Hızlı Erişim Linki: https://www.hadisarabul.com/hadisbul/15604-kadin-her

NoHadis MetniKaynak
7472 Sekerat (ölüme yaklaşma) halindekilerin yanında hazır olun. Ve onlara "Lâ ilahe İllallah'ı" telkin edin. Ve onları Cennetle de müjdeleyin. Zira erkeklerden ve kadınlardan halim olanlar bile böyle bir durumda şaşkınlık içinde kalır. Ve şeytanın da, Adem oğluna en yakın olduğu zaman bu vakittir. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ölüm meleğinin görülmesi bin kılıç darbesinden daha müthiştir. Gene nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, mü'min bir kulun, her bir damarının dolaştığı yerde acı duymadıkça, nefesi çıkmaz.Ramuz el e-hadis, 19. sayfa, 6. hadis
7537 Erkek erkeğe tekarrüb ettiği takdirde her ikisi de zanidir. kadın kadına yakın olmuş ise her ikisi de zaniye hükmündedir.Ramuz el e-hadis, 24. sayfa, 1. hadis
7588 Allah teala bir insanı yaratmak dilediğinde, erkek hanımına yakın olur. Ve onun suyu kadının her damar ve sinirinde cereyan eder. Yedinci gün olunca Allah o cenini birleştirir. Sonra onu hazırlayıp insan biçiminde terkib eder. Dedi ve şu mealdeki ayeti okudu: "Rabbın seni dilediği şekilde terkib etti".Ramuz el e-hadis, 27. sayfa, 8. hadis
7907 Kişi büyük şeytanı taşladığı ve başını da traş ettiği zaman, kadınlar müstesna ona her şey helal olur.Ramuz el e-hadis, 49. sayfa, 2. hadis
8721 Kocasından her ne suretle olursa olsun boşanmak isteyen kadınlar, münafıktırlar. Onlara Cennetin kokusu bile haram olur.Ramuz el e-hadis, 107. sayfa, 5. hadis
8892 Sadakai fıtır her müslümana haktır. Küçük, büyük, erkek, kadın hür veya köle, şehirli veya köylü olsun. Arpadan veya hurmadan bir Saa olarak.(1040 dirhem)Ramuz el e-hadis, 123. sayfa, 6. hadis
9023 Ameller niyetlere göredir. herkes için aslolan niyet ettiği şeydir. her kim Allah'a ve Resulüne hicreti niyet etti ise, onun hicreti Allah'a ve Resulünedir. her kim hicreti kendine isabet edecek bir dünyalığa veya nikah edeceği bir kadına niyet etti ise, onun hicreti o niyet ettiğinedir.Ramuz el e-hadis, 136. sayfa, 9. hadis
9367 hergangi bir kadın, kocasının evinden, onun izni olmaksızın çıkarsa, kocası kendisinden razı oluncaya kadar, güneşin ve ayın üzerine doğduğu her şey ona lanet eder.Ramuz el e-hadis, 177. sayfa, 11. hadis
9383 herhangi bir adam ki, (izin almadan) bir evin perdesini açıp içeri bakarsa, bu kimse haram işlemiş ve Cenabı hakk'ın hududuna tecavüz etmiş olur. Bu durumda ev sahibi onun gözünü çıkarsa bile kısas gerekmez. Fakat bir kimse perdesiz bir evin kapısından, içerdeki kadının bir yerini görse, kabahat ev sahibinindir.Ramuz el e-hadis, 179. sayfa, 5. hadis
9391 Hangi bir kadın ki, onu iki veli, (birbirinden habersiz) evlendirdi, o kadın, ilk önce verilen kimseye aittir. herhangi bir adam da bir malı iki kişiye sattı ise, o mal ilk satılana aittir.Ramuz el e-hadis, 180. sayfa, 1. hadis